Inwestycja drogowa zrealizowana w całości z funduszy zewnętrznych

Przebudowa ul. St. Moniuszki i ul. J. S. Bacha w Garwolinie jest inwestycją drogową, którą zrealizowaliśmy w minionym roku bez udziału środków własnych. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 916.540,54 zł. Fundusze zewnętrzne pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Mazowsza w ramach „Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego”. O pieniądze…

Fabryka Avon i miasto Garwolin – sąsiedzka przyjaźń i owocna współpraca teraz na ekranie!

Avon jest w Garwolinie od ponad 25 lat. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy ważną częścią lokalnej społeczności, ale też cieszymy się, że czujemy, że dla lokalnej społeczności jesteśmy ważną firmą – ta wypowiedź Jakuba Żurowskiego, dyrektora fabryki Avon w Garwolinie, w najnowszej produkcji TVS opowiadającej o wieloletniej współpracy zakładu i miasta, najlepiej pokazuje,…

“Posiłek w szkole i w domu” w PSP nr 1

Z nowej i przytulnej stołówki cieszy się nie tylko dyrekcja szkoły i samorządowcy, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Remont jadalni oraz zakup wyposażenia do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej zostały zrealizowane dzięki dotacji w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość zadania wyniosła 100 000…

Inwestujemy w bezpieczeństwo – rozbudowa systemu monitoringu miasta

Z końcem ubiegłego 2023 roku udało się zakończyć rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 59.997,57 zł. Dzięki otrzymanej dotacji wydatkowaliśmy z budżetu miasta na to zadanie jedynie 20% całkowitych kosztów. System monitoringu to nie tylko narzędzie do reagowania na sytuacje awaryjne i naruszenia przepisów…

Czysty Garwolin i czyste powietrze w Garwolinie z Mazowszem

Mycie ulic na mokro to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz utrzymania czystości przestrzeni publicznej. W Garwolinie wyczyściliśmy w tym roku na “mokro” 699 550 m2 ulic utwardzonych. Prace zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu “Mazowsze dla czystego powietrza”. “Mazowsze dla czystego powietrza” to…

Już jest! Pierwszy w powiecie garwolińskim!

Po latach starań Ochotnicza Straż Pożarna w Garwolinie przywitała w miniony weekend nowe auto z 30-metrową drabiną mechaniczną. Jest to pierwszy tego typu samochód w powiecie garwolińskim. W uroczystości udział wzięli strażacy i ich rodziny, władze samorządu miasta i województwa mazowieckiego, radni, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Garwolina. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? – By było…

Główne ciągi komunikacyjne miasta z energooszczędnym oświetleniem

Zrealizowaliśmy w tym roku kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 130381W tj. na ul. Kościuszki i Al. Legionów oraz w ciągu drogi krajowej nr 76 tj. na ul. Staszica i ul. Długiej. Wymiana 160 starych na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania kwotą 254 937,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu…

Dotacja z Mazowsza na nowe, energooszczędne oświetlenie

Wymiana 100 starych lamp na 7 ulicach w Garwolinie na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2023”. 12 lipca w Parysowie burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa…

Rewitalizacja Kamienia Piłsudskiego w Garwolinie zakończona

Pielęgnujemy naszą lokalną historię, by przekazać ją przyszłym pokoleniom. Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Miasto Garwolin zakończyło konserwację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ważnego symbolu niepodległościowego dla naszych mieszkańców. – Zdajemy sobie sprawę z wartości kulturowych i historycznych miejsc pamięci w Garwolinie oraz podejmujemy wysiłki na rzecz ich…

Już jest! Nowy “stary” plac zabaw na Jagodzińskiej w Garwolinie

Marzenia dzieci i ich rodziców korzystających z placu zabaw przy ul. Jagodzińskiej w Garwolinie właśnie się spełniają. Na modernizację tego miejsca pozyskaliśmy dotację w wysokości 139 311,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plac zabaw przy ul. Jagodzińskiej do niedawna był…