Umowy z Samorządem Mazowsza podpisane!

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z Mazowszem 11 umów o dotacje na łączną kwotę wsparcia 940 802,27 zł. – W Garwolinie nikt nas nie namawia do składania wniosków o dotacje. Składamy je wszędzie, bo wiemy jak ważne są potrzeby miasta i jego mieszkańców. Pozyskujemy dodatkowe środki zewnętrzne, dzięki którym realizujemy inwestycje i odciążamy nasz lokalny budżet. A ogromny wkład w te przedsięwzięcia ma Samorząd Województwa Mazowieckiego – informuje Burmistrz Marzena Świeczak.

Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak przy kontrasygnacie Skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej podpisały dziś z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy o wartości blisko miliona złotych dofinansowania do zadań realizowanych przez Samorząd Miasta Garwolina.

– Dziś kolejny, ważny dzień dla Garwolina. Prawie 1 mln zł trafia do nas, by wspierać projekty i działania na rzecz rozwoju Garwolina. Ale nie od dziś samorząd Mazowsza wspiera nasze lokalne samorządy. Dziękujemy Państwu za tę pomoc, bo to realne wsparcie dla naszego miasta. Na każdym kroku, czy to w mieście czy w powiecie, widać wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy za to co otrzymaliśmy dotychczas, za to co dostajemy dziś i skromnie prosimy o jeszcze. Mam ogromną nadzieję, że wsparcie z Mazowsza tak jak do tej pory, będzie płynęło do naszego miasta i całego powiatu. Są to olbrzymie pieniądze, które pomagają nam rozwijać nasze małe ojczyzny w bardzo różnych obszarach – powiedziała Burmistrz Marzena Świeczak. – Z całego serca dziękuję całemu Zarządowi Województwa i radnym, a najbardziej osobistemu zaangażowaniu Wicemarszałek Janinie Ewie Orzełowskiej, na którą nasi mieszkańcy zawsze mogą liczyć – dodaje włodarz.


Umowy dotyczą dotacji na poniższe zadania, które będą realizowane jeszcze w tym roku:

 • Pomoc finansowa do zakupu sprzętu w ramach zadania OSP – 2024 – wysokość dofinansowania 38 820,00 zł,
 • Modernizacja instalacji grzewczej w strażnicy w OSP Leszczyny w ramach Mazowieckich Strażnic OSP 2024 – – wysokość dofinansowania 40 000,00 zł,
 • Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Garwolinie poprzez wykonanie wielofunkcyjnej nawierzchni sportowej do streetballu i tenisa ziemnego oraz modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego / Mazowsze dla sportu 2024 – wysokość dofinansowania 131 161,00 zł,
 • Modernizacja sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZEFIREK w Garwolinie – III etap / Mazowsze dla działkowców 2024 – wysokość dofinansowania 20 000,00 zł,
 • Modernizacja Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relax w Garwolinie/ Mazowsze dla działkowców 2024 – wysokość dofinansowania 20 000,00 zł,
 • Modernizacja instalacji wodnej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiaterek w Garwolinie – II etap / Mazowsze dla działkowców 2024 – wysokość dofinansowania 20 000,00 zł,
 • Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń budynku B Urzędu Miasta Garwolina na Centrum Integracji Lokalnej w Garwolinie / Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2024 – wysokość dofinansowania 125 824,27 zł,
 • Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Garwolin / Mazowsze dla zwierząt 2024 – wysokość dofinansowania 19 997,00 zł,
 • Garwoliński Program Rozwoju Młodzieży – wspieranie kreatywności i innowacyjności / Mazowsze dla młodzieży 2024 – wysokość dofinansowania 25 000,00 zł,
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Mickiewicza – III etap / FOGRiL – wysokość dofinansowania 250 000,00 zł,
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Cichej w Garwolinie / FOGRiL – wysokość dofinansowania 250 000,00 zł.

W sumie wysokość pomocy finansowej udzielonej z Mazowsza na w/w zadania to łącznie 940 802,27 zł.


– Mamy rozstrzygniętych dwanaście programów, reszta jest nie rozstrzygnięta, wiec na pewno jeszcze w tym roku będą kolejne dotacje. Tych programów było dwadzieścia dwa na miliard złotych. Wszystkim Państwu gratuluję, w szczególności waszym mieszkańcom, bo generalnie nikt z samorządowców nie pisze tych wniosków i nie pozyskuje tych środków dla siebie, tylko dla mieszkańców. Dzisiaj w powiecie garwolińskim zostawiamy 10 mln złotych. Ale mam nadzieję, że po 7 kwietnia będziemy podpisywać kolejne umowy i te wybory będą dla wszystkich szczęśliwe – powiedziała Członek Zarządu Województwa Janina Ewa Orzełowska.

– Dotychczasowa współpraca i owocna praca Samorządu Województwa z Państwem, przyniosła konkretne, namacalne efekty. Te wszystkie programy, które tworzymy to programy z myślą o naszych mieszkańcach. Wy jesteście współtwórcami tych programów, dlatego, że zaczynaliśmy od własnych pomysłów, a to że co roku dokładamy jakieś nowe programy, to jest wynik potrzeb i rozmów. Za które serdecznie dziękujemy – dodała Członek Zarządu Województwa Elżbieta Lanc.

W spotkaniu zorganizowanym w Garwolinie udział wzięli także m.in. Dyrektor Delegatury w Siedlcach Dariusz Stopa, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Marzena Rogozińska, Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski, Kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Pasternak, przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych: radny Marek Łagowski, Barbara Wilczek i Teresa Skrajna, strażacy z OSP Garwolin, Leszczyny i Zawady na czele z Prezesami Romanem Maszkiewiczem, Przemysławem Stępnickim i Janem Trzpilem, oraz radnym Tomaszem Wielgoszem, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina na czele z Przewodniczącym Rafałem Talarkiem, samorządowcy z powiatu garwolińskiego, pracownicy urzędu marszałkowskiego, media.

– Słowa uznania kieruje również do radnych rady miasta Garwolina, którzy poprzez wspólne działanie przyczyniają się do realizacji ważnych przedsięwzięć, do koleżanek i kolegów samorządowców za dobrą współpracę, pracowników urzędu miasta, jednostek podległych i organizacji, którzy te projekty realizują oraz pracowników urzędu marszałkowskiego za wszelką pomoc jaką od państwa otrzymujemy – podsumowuje Burmistrz Marzena Świeczak.

Fot. CSIK w Garwolinie

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta