Konkursy, Konsultacje, Programy, Druki

Materiały zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Garwolin. Akty prawne Konsultacje Programy współpracy Konkurs ofert Druki i wzory formularzy Ogłoszenia Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku…

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Garwolina w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 października 2019 roku  

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo-Społecznego…

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy.  

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Garwolina serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką realizacji zadań publicznych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie tutejszego urzędu, ul. Staszica 15, w dniu 13 listopada 2019 roku o godzinie 15.00. Program szkolenia: Procedura otwartego konkursu ofert – ogłoszenie konkursowe i elementy niezbędne i fakultatywne. Omówienie…

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 112/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej. Treść ogłoszenia. Sprostowanie do ogłoszenia.  

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w II połowie października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza. Spotkania odbędą się w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie. W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z…