Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 8 i 29 maja 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 5 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza sprawozdań finansowych*. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2022 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 kwietnia 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/192/2020…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 22 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń: KSKiPP z dnia 17.04.2023 r. i KBiRG z dnia 24.04.2023 r….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 8 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2023 r. Analiza wniosków w sprawie zwiększenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 24 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 marca 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 24 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 marca 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 17 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 6 marca 2023 r. Informacja na temat stanu demograficznego  miasta Garwolina. Analiza wniosków w sprawie zwiększenia…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad…