Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 13 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście – informacja. Gospodarka komunalna – przestrzeganie regulaminu o…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 6 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w budynku dawnej pralni w Garwolinie Osiedle Koszary odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Spotkanie ze przedstawicielami środowisk historycznych Miasta Garwolina na Osiedlu Koszary w celu omówienia dalszego postępowania dotyczącego utworzenia Izby Pamięci….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 lutego 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej Rady…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 23 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń KBiRG z dnia 26.01.2021 r. i 16.02.2021 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 16 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście – informacja. Informacja na temat realizacji zimowego utrzymania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 9 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz 29 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwały w…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 16 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 26.01.2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (dz. nr 6538/4, 6538/17 i 6538/18)….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenie pisma Marii i Jerzego Grygorczyk. Rozpatrzenie pisma Elizy Pasek. Rozpatrzenie pisma Doroty i Marcina Majewskich. Sprawy…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenie wniosku Pana Marka Mikulskiego. Sprawy różne.