Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 19 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KBiRG i KSKiPP z dnia 29 grudnia 2020 roku. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Dyskusja na temat Miejskiego Regulaminu Stypendiów Sportowych. Sprawy różne.  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 12 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenie wniosku Pana Marka Mikulskiego. Sprawy różne.

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacja – Sesja Rady Miasta Garwolina

Uprzejmie informuję, że z uwagi na trwające jeszcze posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, Sesja Rady Miasta Garwolina w dniu dzisiejszym odbędzie się z opóźnieniem.  Przepraszamy za niedogodności. Przewodniczący Rady Miasta Garwolina Jarosław Jaskuła

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Garwolin. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 8 grudnia 2020 roku  i…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 15 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2021 rok. Sprawy różne.

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 15 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 15:40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2021 r. Sprawy różne  

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 8 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 listopada 2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 1 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 17 listopada 2020 roku. Zapoznanie się z wykazem wniosków złożonych do budżetu na 2021 rok. Analiza…