Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2021r. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim a granicą administracyjną Miasta Garwolin. Zaopiniowanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19.10.2021 r Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 687/56, położonej w…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 16 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSKiPP Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”. Zaopiniowanie projektu uchwały…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 9 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Sprawy różne.  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 października 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2021 r. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 19 października 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2021 r. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 687/56, położonej w…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 12 października 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KBiRG i KSKiPP z dnia 31.08.2021r. i KSKiPP z dnia 14.09.2021r. Analiza bezpieczeństwa i…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 5 października 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/249/2021 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 lipca…