Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. Sprawy różne.

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. Informacja w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydania…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSS oraz KBiRG. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze…

Zaproszenie – Komisja Doraźna

W dniu 30 lipca (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Ustalenie planowanej (szacunkowej) kwoty wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2020-2023. Zatwierdzenie ostatecznej listy…

Zaproszenie – Komisja Doraźna

W dniu 9 lipca (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Analiza materiałów przesłanych do komisji zgodnie z wnioskiem z dnia 21.05.2019 r. Ustalenie kryteriów wymaganych do zaplanowania zadań…

Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Garwolina

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się Sesja Rady Miasta Garwolina. Po omówieniu Raportu o stanie miasta Rada Miasta Garwolina podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania Burmistrz Miasta Marzenie Świeczak. Ponadto udzieliła Burmistrzowi Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r.,13 czerwca 2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r….

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSKiPP. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru…

Informacja o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informuję mieszkańców miasta Garwolina, że do dnia 30 czerwca 2019 r. można składać do Rady Miasta Garwolina zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia…

Z prac Komisji Spraw Społecznych

W dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja w sprawie rozpatrzenia możliwości organizowania pochówku martwo narodzonych dzieci. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania…