Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz 24 stycznia 2020 roku. Informacja o możliwości pozyskiwania…

Zaproszenie – Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się nadzwyczajna sesja  Rady Miasta z następującym porządkiem obrad: rad: Podjęcie uchwały w…

Zaproszenie – Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Działając w trybie § 51 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina uprzejmie zapraszam na pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad przez Przewodniczącego…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń KBiRG, KSKiPP oraz KSS….

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany…

Budżet Garwolina na 2020 rok uchwalony

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2019 roku radni jednogłośnie uchwalili budżet Miasta Garwolina na 2020 rok. Budżet jest zrównoważony gdyż zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę 95 661 747 złotych. Na wydatki inwestycje w roku 2020 przeznaczono kwotę 4 705 000 złotych z czego największą pozycją stanowią inwestycje drogowe…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat….

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości…

Zaproszenie – Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019. Zaopiniowanie projektu uchwały…