Zawiadomienie o I Sesji Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Na podstawie § 2 Postanowienia nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad miast zawiadamiam, że I Sesja Rady Miasta Garwolina odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
  5. Ślubowanie Burmistrza.
  6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Zamknięcie sesji.
Burmistrz Miasta Garwolina
Marzena Świeczak

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta