Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2203 z późno zm.) Miasto Garwolin przedstawia ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji obowiązującej od dnia l stycznia 2019 roku oraz statystyczną liczbę dzieci zgodnie ze sprawozdaniem SIO z dnia 30 września 2018 roku…

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996 z późn. zm.). Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku…

Szkoły wyższe

Społeczna Akademia Nauk 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 http://www.swspiz.pl/ Wydział w Garwolinie ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin tel. 25 682 35 56 http://garwolin.spoleczna.pl/ Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi jest uczelnią niepaństwową funkcjonującą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz.U. Nr 65 poz. 385…

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 08-400 Garwolin, ul. Długa tel. 25 25-682 27 54 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte 08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 53 tel. 25-682 30 71 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 08-400 Garwolin, ul. II Armii Wojska Polskiego 20 tel. 25-682 21 00 Zespół Szkół Specjalnych…

Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej 08-400 Garwolin Aleja Żwirki i Wigury 16 tel. 25 682 33 71 sp1garwolin@poczta.onet.pl http://www.jedynka-garwolin.pl/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych 08-400 Garwolin Aleja Legionów 21 tel. 25 684 33 31 zs2-garwolin@go2.pl http://www.zs2garwolin.szkolnastrona.pl/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka 08-400 Garwolin ul. Janusza Korczaka…

Przedszkola

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” 08-400 Garwolin, ul. Janusza Korczaka 8 tel. 25 682 33 80 pp1bajka@o2.pl http://www.pp1garwolin.pl/ Publiczne Przedszkole Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 7 tel. 25 684 30 01 pp2garwolin@o2.pl www.akademiapanakleksa.garwolin.com.pl Publiczne Przedszkole Nr 6 „Mały Europejczyk” 08-400 Garwolin, ul. Olimpijska 6 tel. 25 684 36 12 pp6garwo@wp.pl www.malyeuropejczyk.eu…