Organizacje wybrały swoich przedstawicieli do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W poniedziałek 17 stycznia w sali konferencyjnej urzędu miasta odbyło się pierwsze posiedzenie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie II kadencji. Podczas spotkania burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak podziękowała członkom pierwszej kadencji za reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Garwolina. 16 stycznia 2022 upłynęła I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego…

Konkurs dla społeczników i aktywistów

W Garwolinie pełno jest ludzi z ogromną empatią, wrażliwych i działających na rzecz innych. Pracują na rzecz drugiego człowieka, angażują się w społeczne inicjatywy, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Rusza konkurs, w którym możemy ich wyróżnić. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to inicjatywa, poprzez którą samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych mieszkańców…

Przekażmy 1% dla organizacji z Garwolina

Ten zastrzyk finansowy to ogromne wsparcie wyjątkowa forma pomocy dla organizacji pożytku publicznego (OPP), które dzięki temu mogą pomagać innym. W ten sposób możemy wesprzeć organizacje pozarządowe działające blisko nas. Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje”! – zachęca Marzena Świeczak Burmistrz Miasta Garwolina. Zgodnie z zasadami każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),…

Drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie z dnia 18 lutego 2019 roku. Zapoznanie się ze…

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu wczorajszym tj. 18 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W myśl Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na jej członków, pierwsze…

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 17 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Garwolina, na wniosek organizacji pozarządowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) utworzyła Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie, będącą organem konsultacyjnym i opiniodawczym. W myśl Uchwały…