Drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie.

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie z dnia 18 lutego 2019 roku.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
  4. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta