Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu wczorajszym tj. 18 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W myśl Uchwały Nr XXII/142/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na jej członków, pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez Burmistrza Miasta Garwolina Panią Marzenę Świeczak. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rady Miasta Garwolina Pan Jarosław Jaskuła oraz jego Zastępca Pan Andrzej Ostolski.

Rozpoczynając spotkanie Pani Burmistrz wręczyła wszystkim obecnym nowo powołanym Radnym zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

W czasie I posiedzenia Radni wybrali ze swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza, zostali nimi:

  • Pan Krystian Jończyk – Przewodniczący,
  • Pani Iwona Kobus – Zastępca Przewodniczącego,
  • Pani Magdalena Zawadzka – Sekretarz.

Po wyborze Prezydium Rady pod przewodnictwem nowo wybranego Przewodniczącego MRDPP przyjęła regulamin swojej pracy.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta