Konkurs dla społeczników i aktywistów

W Garwolinie pełno jest ludzi z ogromną empatią, wrażliwych i działających na rzecz innych. Pracują na rzecz drugiego człowieka, angażują się w społeczne inicjatywy, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Rusza konkurs, w którym możemy ich wyróżnić.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to inicjatywa, poprzez którą samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych mieszkańców Mazowsza w swoją pracę charytatywną i społeczną. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Obserwuję działalność wielu osób i grup wolontariuszy w naszym mieście. Garwolin jest dumny z tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz drugiego człowieka. Warto promować takie postawy, dlatego zachęcam do zgłaszania w konkursie wolontariuszy z Garwolina. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji – podkreśla Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • kategoria specjalna – wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy, szkolne koła wolontariatu i całe rodziny. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także sami wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 kandydatów. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności kandydatów. Przy ocenie zgłoszonych kandydatów będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 do 30 września.

Te i pozostałe szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie, a także na stronie https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowieckie-barwy-wolontariatu.html

Formularz zgłoszeniowy_konkurs_mazowieckie barwy wolontariatu_2021

Regulamin_konkurs_mazowieckie barwy wolontariatu_2021

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta