Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński Pokój nr 30, tel. 25 786 42 28 e-mail: wzk@garwolin.pl Inspektor – Dariusz Zając Pokój nr 30, tel. 25 786 42 11 e-mail: umg.mcr@garwolin.pl Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i…

Sygnały alarmowe i komunikaty oraz postępowanie po ich ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych, a także opuszczenia strefy niebezpiecznej. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia: Systemy alarmowe miast. Centralną oraz…

Robert Maszkiewicz Strażakiem Miesiąca

Robert Maszkiewicz z OSP Garwolin, Rafał Mikołajczuk i Krzysztof Tymiński z OSP Suchodół, Marcin Marczak z OSP Maruszów, Jakub Dymkowski z OSP Otwock-Wólka Mlądzka to druhowie, którzy zostali wyróżnieni tytułem „Strażaka Miesiąca”. W zeszłym roku wykazali się odwagą, profesjonalizmem i bohaterską postawą. Dziś strażakom nagrody wręczyli wicemarszałek Rafał Rajkowski i członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Strażacy są przygotowani do niesienia pomocy nie…

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów – edycja 2023

W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom. Program zakładał udostępnienie 20 urządzeń tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki dla seniorów zamieszkujących Garwolin. Podstawą realizacji programu w minionym roku w naszym samorządzie jest Uchwała Nr LXVIII/378/2023 Rady Miasta Garwolina. Program realizowany był w module II, który…

Poradnik – pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawia poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza, przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krakowski Alarm Smogowy”. Poradnik Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Inwestujemy w bezpieczeństwo – rozbudowa systemu monitoringu miasta

Z końcem ubiegłego 2023 roku udało się zakończyć rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 59.997,57 zł. Dzięki otrzymanej dotacji wydatkowaliśmy z budżetu miasta na to zadanie jedynie 20% całkowitych kosztów. System monitoringu to nie tylko narzędzie do reagowania na sytuacje awaryjne i naruszenia przepisów…

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, informujemy że na terenie miasta Garwolina kwalifikacja zostanie przeprowadzona w dniach 25 marca – 3 kwietnia br. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 2005 r., mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie…

Bezpieczne ferie 2024

Mamy mroźną zimę: spadł śnieg, a mróz skuł lodem rzeki i stawy. Do tego ferie za pasem i wielu mieszkańców Garwolina kusi lód na rzece. Wraz z Państwową Strażą Pożarną przestrzegamy przed wejściem na lód. 10 stycznia br. w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2024” na Zarzeczu odbył się pokaz edukacyjno-informacyjny, w którym udział wzięli uczniowie…

42 lata temu wprowadzono stan wojenny

Władze miasta i powiatu wspólnie z współorganizatorami: ŚZŻAK Obwód “Gołąb” Garwolin, NSZZ Solidarność oddział Garwolin i kolegiatą Garwolin zaprosiły mieszkańców miasta i powiatu do udziału we mszy świętej w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po nabożeństwie uczestnicy rocznicowych obchodów przemaszerowali pod obelisk poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Przewodniczący NSZZ Solidarność…

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 r. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Wojskowy zamach stanu kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu Polaków i drastycznie ograniczał życie codzienne. Władzę w Polsce przejęła hunta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Wprowadzono godzinę milicyjna, internowano ponad 10…