Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński Pokój nr 30, tel. 25 7864228 e-mail: wzk@garwolin.pl Inspektor – Dariusz Zając Pokój nr 30, tel. 25 7864211 e-mail: umg.mcr@garwolin.pl Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych jest…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia…

Zachowaj ostrożność i zaszczep pupila

W związku tym, że Miasto Garwolin znajduje się w obszarze zagrożonym wścieklizną, informujemy o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie psów i kotów. W rozporządzeniu z 31 grudnia 2021r. Wojewoda Mazowiecki określił obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący: w Warszawie dzielnice: Wawer, Wesołą, Targówek (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ulicą Radzymińską), Rembertów, Pragę Południe i Wilanów. W powiecie mińskim:…

Informacja dotycząca poziomu zaszczepienia mieszkańców Garwolina

Poziom zaszczepienia mieszkańców naszego miasta na koniec listopada bieżącego roku wynosi 54,5% i jest to drugi najlepszy wynik osób w pełni zaszczepionych w powiecie garwolińskim wśród miast i gmin. 57 % mieszkańców Garwolina jest zaszczepionych minimum 1 dawką. Powyższe dane są aktualne na dzień 30.11.2021 r. Link do strony dotyczącej poziomu zaszczepienia mieszkańców https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Dofinansowanie na cyfryzację Garwolina

Miasto Garwolin otrzymało 100 000 złotych w ramach programu “Cyfrowa Gmina”, który ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wczoraj podczas spotkania, które odbyło się w Maciejowicach z udziałem Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz parlamentarzystów i samorządowców, Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak otrzymała symboliczny czek dla naszego samorządu. Projekt „Cyfrowa Gmina” skierowany…

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim…

Mazowsze wspiera nasze Ochotnicze Straże Pożarne

Samorząd Mazowsza od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne z Garwolina, dofinansowując niezbędne inwestycje. W ubiegłym tygodniu Burmistrz Miasta Marzena Świeczak podpisała umowy z członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie i w Zawadach. Dzięki wsparciu Mazowsza w kwocie 65 000,00 zł w budynku Ochotniczej…

Informacja dotycząca poziomu zaszczepienia mieszkańców Garwolina

Poziom zaszczepienia mieszkańców naszego miasta na koniec sierpnia bieżącego roku wynosi 49,6% i jest to drugi najlepszy wynik osób w pełni zaszczepionych w powiecie garwolińskim wśród miast i gmin. 51,3 % mieszkańców Garwolina jest zaszczepionych minimum 1 dawką. Powyższe dane są aktualne na dzień 31.08.2021 r. Link do strony dotyczącej poziomu zaszczepienia mieszkańców https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie informuje, że dnia 19.08.2021 r. w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria magistrali wodociągowej. Są prowadzone prace naprawcze w Al. Legionów, w związku z tym została wstrzymana dostawa wody do odwołania. Brakiem wody mogą być objęci mieszkańcy najbliższych ulic. Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w…

KOMUNIKAT w sprawie włączenia syren alarmowych na terenie miasta Garwolin.

Zgodnie z prośbą Starosty Powiatu Garwolińskiego w dniu 1 sierpnia 2021 roku od godz. 1 7.00 do godz. l7.01 przeprowadzona zostanie głośna próba syren Systemu Alarmowego Miasta Garwolin. Głośna próba syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie głośnej próby będzie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy w formie ciągłego, trwającego jedną minutę dźwięku…