Rewitalizacja Kamienia Piłsudskiego w Garwolinie zakończona

Pielęgnujemy naszą lokalną historię, by przekazać ją przyszłym pokoleniom. Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Miasto Garwolin zakończyło konserwację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ważnego symbolu niepodległościowego dla naszych mieszkańców. – Zdajemy sobie sprawę z wartości kulturowych i historycznych miejsc pamięci w Garwolinie oraz podejmujemy wysiłki na rzecz ich…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina. Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Garwolinie….

Obwieszczenie Burmistrza Garwolina

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 2 października 2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina…

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023

Rad Miasta Garwolina na sesji w dniu 26 października 2016 roku uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023″ (Uchwała nr XXIX/185/2016). Program, który stanowi załącznik do ww. uchwały był wielokrotnie zmieniany a ostateczna jego wersja została przyjęta na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2017 roku (Uchwała nr XLVI/271/2017). Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z…