Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne będą trwały od 23 kwietnia 2024 r. do 22 maja 2024 r. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: Otwartych warsztatów. Podczas warsztatów zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Warsztaty zaplanowano…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030. Konsultacje społeczne będą trwały od 23 kwietnia 2024 r. do 22 maja 2024 r. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach: Otwartych warsztatów. Podczas warsztatów zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Warsztaty zaplanowano na dzień 7 maja 2024 r. o…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2024 roku o podjęciu przez Radę Miasta Garwolina Uchwały nr LXXXV/465/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Miasta Garwolina zawiadamia o podjęciu w dniu 26 marca 2024 r. przez Radę Miasta Garwolina Uchwały nr LXXXV/465/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030. Gminny Program Rewitalizacji Miasta…

Uchwała Nr LXXXIV/458/2024 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zdefiniowała pojęcie „rewitalizacja” oraz wprowadziła szereg wymogów formalnoprawnych określających m.in. zasady, tryb przygotowania oraz oceny procesu rewitalizacji. Punktem wyjścia do prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizacji. Do przygotowania ww. diagnozy wykorzystuje się obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze. Na…

Rewitalizacja Kamienia Piłsudskiego w Garwolinie zakończona

Pielęgnujemy naszą lokalną historię, by przekazać ją przyszłym pokoleniom. Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Miasto Garwolin zakończyło konserwację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ważnego symbolu niepodległościowego dla naszych mieszkańców. – Zdajemy sobie sprawę z wartości kulturowych i historycznych miejsc pamięci w Garwolinie oraz podejmujemy wysiłki na rzecz ich…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina. Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Garwolinie….

Obwieszczenie Burmistrza Garwolina

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 2 października 2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA z dnia 2 października 2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Garwolina…

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023

Rad Miasta Garwolina na sesji w dniu 26 października 2016 roku uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023″ (Uchwała nr XXIX/185/2016). Program, który stanowi załącznik do ww. uchwały był wielokrotnie zmieniany a ostateczna jego wersja została przyjęta na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2017 roku (Uchwała nr XLVI/271/2017). Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z…