Zawiadomienie o III Sesji Rady Miasta Garwolina

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miasta Garwolina, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2024 r. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenie Komisji z dnia 28.05.2024 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 17 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady…

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniach od 05.06.2024 roku do 26.06.2024 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Garwolinie przy ul. Alei Żwirki i Wigury 4. Sprzedaż w/w lokalu i związanych z nim praw nastąpi na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt….

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniach od 05.06.2024 roku do 26.06.2024 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Garwolinie przy ul. Alei Żwirki i Wigury 3. Sprzedaż w/w lokalu i związanych z nim praw nastąpi na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt….

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miasta Garwolina

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miasta Garwolina, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 7 maja 2024 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego…

Komisja Rewizyjna Zaproszenie

W dniu 21 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Analiza sprawozdań finansowych. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta…

Zawiadomienie o I Sesji Rady Miasta Garwolina

Na podstawie § 2 Postanowienia nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad miast zawiadamiam, że I Sesja Rady Miasta Garwolina odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul….

Rozpoczynamy nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028. Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok…