Rozpoczynamy nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2024-2028. Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2024 r. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19 lutego 2024 r. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie rozpatrzenia petycji  Mieszkańców Osiedla przy Cmentarzu Wojennym  w Garwolinie….

Informacja Burmistrza Miasta Garwolina o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku do Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina. Data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 12:00 Data i godzina zakończenia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 17:00 Miejsce zgromadzenia: Przemarsz uczestników ulicami miasta Garwolin: Stacyjna, Sienkiewicza, Długa, Kościuszki, Nadwodna, Krótka…

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Zaproszenie

W dniu 18 marca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2024 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej. Zaopiniowanie…

Informacja Burmistrza Miasta Garwolina o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniu 13 marca 2024 roku do Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina. Data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 10:00 Data i godzina zakończenia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 17:00 Miejsce zgromadzenia: Aleja Legionów, Rondo im. Żołnierzy Wyklętych, ul. Tadeusza Kościuszki. Przewidywany czas…

Informacja Burmistrza Miasta Garwolina o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniu 13 marca 2024 roku do Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina. Data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 10:00 Data i godzina zakończenia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 17:00 Miejsce zgromadzenia: Droga S17 w obu kierunkach ruchu, Węzeł nr 9 wraz z…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 11 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP, KSS, KREW i KSWiP z dnia 28 grudnia 2023 r. Analiza bezpieczeństwa i…