Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia (budowa stacji transformatorowej, złącz kablowych, słupów, sieci napowietrznej oraz sieci kablowej) na działce nr 7513 oraz częściach działek nr 2105, 3034, 7986/30, 2102/2, 3028/5 i 3098/3 położonych w Garwolinie…

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Miasto Garwolin informuję mieszkańców, że w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest, np. eternitu. Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Miasto Garwolin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Lato w mieście- zapraszamy!

Centrum Sportu i Kultury ma dobrą wiadomość dla wszystkich dzieci, które wolą aktywność od lenistwa. Rusza coroczna akcja „Lato w mieście”. Letnia akacja rusza 1 lipca. Dzieci będą miały okazję do aktywnego i ciekawego spędzenia letniego czasu. CSiK oferuje wycieczkę, spektakl teatralny, spotkania, warsztaty. Najmłodsi zajmą się rozwijaniem zdolności artystycznych albo pod znakiem sportu i…

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r.,13 czerwca 2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r….

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniach od 18.06.2019 roku do 09.07.2019 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 50 położonego w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 12. Sprzedaż w/w lokalu i związanych z nim praw nastąpi na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust….

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

Urząd Miasta w Garwolinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do oddania w użyczenie – działka nr 640 położona przy ul. Kościuszki (róg ul. Nadwodnej). Treść wykazu.

Sprzedaż nieruchomości miejskiej

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do sprzedaży. Treść wykazu – działka nr 1703/3 zlokalizowana przy ul. Budzeń.

Sprzedaż nieruchomości miejskich

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży. Działka nr 2464/3 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/4 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/5 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 5844/24 pomiędzy ul. Generała Władysława Andersa a zbiornikiem retencyjnym. Działka nr 5844/26 pomiędzy ul. Generała Władysława Andersa a zbiornikiem retencyjnym. Działka nr…