Ogłoszenie – sprzedaż lokali mieszkalnych

Urząd Miasta Garwolina informuje, że  w dniach od 22.05.2019 roku do 12.06.2019 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży następujących lokali mieszkalnych: lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Al. Legionów 44 A – treść ogłoszenia. lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 25 – treść ogłoszenia. lokal mieszkalny nr 45 przy ul. Przechodniej…

Z prac Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Analiza sprawozdań finansowych. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze…

Ogłoszenie Burmistrza Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskiej zlokalizowanej przy ul. Olimpijskiej przeznaczonej do zamiany. Pełna treść ogłoszenia

Sprzedaż lokali mieszkalnych

Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniach od 09.05.2019 roku do 30.05.2019 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży następujących lokali mieszkalnych: lokal mieszkalny nr 63 przy ul. Jagodzińskiej 12 – treść wykazu, lokal mieszkalny nr 75 przy ul. Kościuszki 55 – treść wykazu. Sprzedaż w/w lokali i związanych z nim praw nastąpi…

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Analiza sprawozdań finansowych. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r.opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w…

0d 6 maja zmiana organizacji ruchu PKP na linii Warszawa – Dęblin

W związku z kolejną fazą modernizacji linii Warszawa – Dęblin, nadzorowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, od 6 maja na zmodernizowany odcinek Pilawa – Dęblin wrócą pociągi. Ruch będzie odbywał się po jednym czynnym torze i z ograniczeniami prędkości, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa jazdy. W tym samym dniu nastąpi zamknięcie dwóch torów na odcinku Pilawa – Otwock, a pociągi zostaną zastąpione autobusami.