Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz 24 stycznia 2020 roku. Informacja o możliwości pozyskiwania…

Przedsiębiorco-zmiany w BDO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r….

Zaproszenie – Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się nadzwyczajna sesja  Rady Miasta z następującym porządkiem obrad: rad: Podjęcie uchwały w…

Zaproszenie – Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Działając w trybie § 51 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina uprzejmie zapraszam na pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad przez Przewodniczącego…

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Garwolina – 2020 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna rejon I – EKOLIDER. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna rejon II – EKOLIDER. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna rejon III – EKOLIDER. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna rejon IV – EKOLIDER. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna rejon I – PreZero. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych…

Przebudowa ulicy Kościuszki

Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie – remont chodnika”. W ramach realizacji w/w inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika po lewej stronie ulicy Kościuszki na odcinku od przejścia dla pieszych przy stacji paliw „ORLEN” do ulicy 3-go Maja. Planowany…

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku Burmistrza Miasta Garwolina ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin. Treść zarządzenia.

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń KBiRG, KSKiPP oraz KSS….

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w Garwolinie w pobliżu ul. Generała Władysława Andersa. Treść obwieszczenia.