Sprzedaż działek miejskich

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: Działka nr 2464/3 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/4 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 2464/5 przy ul. Sławińskiej. Działka nr 5844/24 przy ul. Generała Władysława Andersa. Działka nr 5844/26 przy ul. Generała Władysława Andersa. Działka nr 5844/27 przy ul. Generała Władysława Andersa.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że  w dniach od 7 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do najmu. Treść wykazu  

KOMUNIKAT w sprawie włączenia syren alarmowych na terenie Garwolina

Zgodnie z zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa  mazowieckiego, w  dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 na terenie Garwolina zostaną włączone syreny alarmowe. Będzie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy w formie ciągłego, trwającego jedną minutę…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. Sprawy różne.

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. Informacja w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydania…

Informacja!

Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Staszica 15 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych na dz. nr ew. 1187/2 obręb 001 Miasto Garwolin”.