Informacja Burmistrza Miasta Garwolina o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina informuje, że w dniu 13 marca 2024 roku do Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Miasta Garwolina. Data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 10:00 Data i godzina zakończenia zgromadzenia: 20.03.2024 roku, godzina 17:00 Miejsce zgromadzenia: Droga S17 w obu kierunkach ruchu, Węzeł nr 9 wraz z…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 11 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP, KSS, KREW i KSWiP z dnia 28 grudnia 2023 r. Analiza bezpieczeństwa i…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2024 r. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 12 lutego 2024 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 12 stycznia 2024 r. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulic Marmurowej i Granitowej. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 12 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29 stycznia 2024 r. Analiza założeń  Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030….

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – „Opłaty za korzystanie ze środowiska”

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”. Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach: • Warszawa 01.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska…

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy. Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe….