Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 34. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Garwolin informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Kupić węgiel kamienny po preferencyjnej cenie będzie mogła…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2022 r. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny…

Informacja

Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniach 19 – 21 października 2022 r. kasa Urzędu będzie zamknięta z powodu zmiany systemów komputerowych dotyczących obsługi interesanta – wdrożenie projektu “E-deklaracje dla Miasta Garwolina”. Za niedogodność przepraszamy. Burmistrz Miasta dr Marzena Świeczak  

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 18 października 2022 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  i Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KSS i KSKiPP z dnia 13.09.2022 r. oraz posiedzenia KBiRG z dnia 20.09.2022 r….

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 17.00 (po zakończeniu komisji KSKiPP) w sali konferencyjnej Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenia pisma mieszkańca Garwolina. Sprawy różne.  

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KSS z dnia 13.09.2022 r. Informacja na temat zagospodarowania zbiornika retencyjnego oraz…

Konsultacje projektu “Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r. Gdzie można…

Konkurs fotograficzny “Ekonomia społeczna – sposób na życie!”

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna – sposób na życie! Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią. Ekonomia społeczna to działalność, która ma na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Troska o jednostki wymagające wsparcia i niepozostawianie ich samych…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 15.00 w pokoju nr 39 w Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Garwolina. Sprawy różne.  

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2022 r. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z…