Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki nr 6227/3 (pas drogowy ul. Studzińskiego i ul. Gen. Stanisława Maczka) i działce nr 6460/1 położonych w Garwolinie. Treść obwieszczenia.  

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Garwolina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dz.U. z 2019 r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowych Urzędu Miasta Garwolina. Data publikacji strony internetowej: 14.10.2016. Niniejsza strona…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu…

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Rozpatrzenie pisma z dnia 30 października dot. rozbieżności oświadczenia Pani Burmistrz oraz załącznika do przedmiotowego oświadczenia, na którym brak jest podpisu Burmistrza Miasta Garwolina.  

Ogłoszenie o naborze do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024. Kandydatem do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok…

Zaproszenie – Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Podjęcie…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina. Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metod ustalania…

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości Złotych Godów w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie przyjmuje interesantów do godz. 10:30. Za utrudnienia przepraszamy. Burmistrz Miasta Garwolina /-/ dr Marzena Świeczak