Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 1 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KBiRG z dnia 22.05.2023 r. i posiedzenia KBiRG…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 24 lipca 2023 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 24 lipca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27 czerwca 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 20 lipca 2023 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina zwołana z okazji obchodów jubileuszu 600. rocznicy nadania praw miejskich Miastu Garwolin z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i powitanie gości. Wręczenie aktu nadania tytułu…

Odwiedź strefę ‘Nasze Czyste Powietrze’ na Festynie św. Anny!

Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na eko zmiany w swoim domu – wymienić stary piec, zmienić termoizolacje albo ocieplenie – przyjdź 23 lipca na bezpłatne konsultacje z ekspertami Czystego Powietrza w strefie “Fundacji Zwalcz Nudę” podczas Festynu św. Anny. “Fundacja Zwalcz Nudę”, realizuje projekt edukacyjny ‘Nasze Czyste Powietrze’ dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”). Propozycje…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 maja 2023 r. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie miasta…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22 maja 2023 r. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany granic miasta i gminy…

Informacja

Urząd Miasta Garwolina zwraca się z prośbą do mieszkańców dróg dojazdowych do ulicy Adama Mickiewicza, aby podczas remontu głównej drogi pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne oraz worki z odpadami segregowanymi wystawiać do głównej drogi.