Garwolińska Karta Seniora

13.07.2018

OBNIŻENIE WIEKU W PROGRAMIE GARWOLIŃSKA KARTA SENIORA KARTA SENIORA OD 60 LAT

Dnia 27 czerwca 2018 roku Rada Miasta Garwolina podjęła uchwałę Nr LXII/342/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Seniora. Wprowadzona zmiana polega na obniżeniu kryterium wiekowego osób, które mogą skorzystać z Karty. Przyjęta uchwała uprawomocni się 17 lipca 2018 r. Od tego momentu o Kartę Seniora będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Dostępne zniżki w Programie to:

  • 60% zniżki na płatne zajęcia organizowane przez Centrum Sport i Kultury w Garwolinie,
  • 60% zniżki na zakup biletów do kina „Wilga”,
  • 60% zniżki na zakup karnetów uprawniających do korzystania z siłowni,
  • 60% zniżki na zakup biletów na krytą pływalnię „Garwolanka”,
  • 5% na turnusy sanatoryjne (minimum 7-dniowe) w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego Z.G. z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Lorentowicza 6,
  • 5% na zabiegi lecznicze w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego Z.G. z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Lorentowicza 6.

Niezbędne do uzyskania Karty Seniora jest złożenie wypełnionego wniosku w Urzędzie Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, I piętro, pokój nr 32. (Karta jest wydawana na podstawie dowodu osobistego). Wniosek można pobrać (link poniżej) albo w Urzędzie Miasta Garwolina w pokoju nr 32.

  • Wniosek o wydanie karty programu „Garwolińska Karta Seniora”.

Od kwietnia 2017 roku ruszył Program Garwolińska Karta Seniora. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia i stale zamieszkują na terenie miasta Garwolina. Celem programu jest poprawa warunków życia osób starszych, podniesienie poziomu aktywności i sprawności tej grupy mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do dóbr m.in. kultury, sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku i ochrony zdrowia oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Garwolina, a także do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze zainteresowane udziałem w Programie.

Garwolińska Karta Seniora zapewnia zniżki w wysokości 60% od obowiązującej ceny biletów wstępu:

  • Na seanse filmowe w garwolińskim kinie „Wilga” oraz na płatne zajęcia organizowane przez miejskie instytucje kultury.
  • Na pływalnię i siłownię „Garwolanka”.

Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego Z.G. z siedzibą w Cichocinku umożliwia zniżkę w wysokości 5% na turnusy sanatoryjne (minimum 7 dniowe) i 5% na zabiegi lecznicze.

Zdjęcie

Uzyskanie Karty Seniora odbywa się na wniosek osoby, która ukończyła 65 lat, stale zamieszkuje na terenie miasta Garwolina oraz złoży wypełniony formularz w Urzędzie Miasta Garwolina ul. Staszica 15, I piętro, pokój nr 32 lub w sekretariacie. Karta Seniora jest wydawana po okazaniu dowodu osobistego.

Firmy i instytucje, które posiadają ofertę dla osób 65+ zapraszamy do włączenia się w projekt „Garwolińska Karta Seniora”. Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów i przedstawienie oferty z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami, promocjami lub usługami adresowanymi do tej grupy wiekowej.

  • Wniosek o wydanie karty programu „Garwolińska Karta Seniora”.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta