Zapytaj w punkcie o „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Miasta Garwolina działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacja  przyznawane są…

Dziś Dzień Czystego Powietrza

Nie trać czasu! Zadbaj o czyste powietrze i razem zmieniajmy Garwolin na lepsze! 14 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. To okazja, by przypomnieć naszym mieszkańcom oraz zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie dopłat do wymiany starych pieców oraz termomodernizacji domów. W Urzędzie Miasta Garwolina działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”…

Poradnik – pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawia poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza, przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krakowski Alarm Smogowy”. Poradnik Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Garwolina

Miasto Garwolin w 2019 roku podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przystąpiło do obsługi Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszego miasta mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu “Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Dotychczasowa statystyka dla…

Czysty Garwolin i czyste powietrze w Garwolinie z Mazowszem

Mycie ulic na mokro to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz utrzymania czystości przestrzeni publicznej. W Garwolinie wyczyściliśmy w tym roku na “mokro” 699 550 m2 ulic utwardzonych. Prace zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu “Mazowsze dla czystego powietrza”. “Mazowsze dla czystego powietrza” to…

Główne ciągi komunikacyjne miasta z energooszczędnym oświetleniem

Zrealizowaliśmy w tym roku kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 130381W tj. na ul. Kościuszki i Al. Legionów oraz w ciągu drogi krajowej nr 76 tj. na ul. Staszica i ul. Długiej. Wymiana 160 starych na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania kwotą 254 937,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu…

Dotacja z Mazowsza na nowe, energooszczędne oświetlenie

Wymiana 100 starych lamp na 7 ulicach w Garwolinie na nowe, energooszczędne lampy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2023”. 12 lipca w Parysowie burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa…

Ankieta dotycząca diagnozy problemu ubóstwa energetycznego Miasta Garwolina

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku. Osoby dotknięte ubóstwem energetycznym to nie tylko zatem te, które pobierają zasiłki celowe, dodatki energetyczne i mieszkaniowe, ale…

600 drzew na 600-lecie

W trosce o jakość powietrza w Garwolinie i o przyszłe pokolenia dziś zazieleniamy Garwolin. I może za sto lat ktoś nazwie nasz gród nad Wilgą miastem-ogrodem? Akcja, której pomysłodawczyniami były nauczycielki ze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 dziś miała swój finał. Im więcej drzew na terenie miasta tym lepsze powietrze. Dodatkowo, zostawiamy po sobie ślad…

Kolejny etap usuwania azbestu za nami

Miasto Garwolin otrzymało w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie w kwocie 2 582,72 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”. Od 2011 roku zutylizowaliśmy już blisko 720 ton wyrobów zawierających azbest. Na podstawie Umowy dotacji zawartej w dniu 29.05.2023 r. Miasto Garwolin otrzymało dotację…