Budynek Urzędu Miasta

Honorowy Obywatel, Zasłużony dla Garwolina

Uchwała Nr XXXVIII/272/98 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 30 marca 1998 roku, była pierwszą uchwałą określającą zasady postępowania przy nadawaniu honorowego obywatelstwa miasta. Obecnie obowiązuje uchwała nr LVII/313/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 roku, w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Garwolina” oraz “Zasłużony dla Miasta Garwolina”. Zasady i tryb przyznawania…

Jarosław Maczkowski uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Garwolina”

W dniu 26 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXXV/461/2024  Rady Miasta Garwolina został pośmiertnie nadany tytuł „Zasłużonego dla Miasta Garwolina” Jarosławowi Maczkowskiemu- społecznika, dziennikarza, organizatora strajku młodzieży w obronie krzyży w Miętnem w 1984 roku, radnego Rady Miasta Garwolina. Z wnioskiem o uhonorowanie pośmiertnie Jarosława Maczkowskiego wystąpił Jerzy Duchna. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą nadania…

Tadeusz Mikulski uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Garwolina”

W dniu 20 lipca 2023 r odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Garwolina, zwołana w rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich Garwolinowi. Podczas sesji uroczyście wręczono Tadeuszowi Mikulskiemu tytuł “Zasłużony dla Miasta Garwolina” przyznany uchwałą Rady Miasta nr LXXII/399/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Pamiątkową statuetkę oraz uchwałę podczas sesji z rąk Burmistrza Miasta Marzeny…

Marek Janiec uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Garwolina”

W dniu 30 listopada 2021 r. Uchwałą Nr XLIX/270/2021 Rady Miasta Garwolina został pośmiertnie nadany tytuł „Zasłużonego dla Miasta Garwolina” Markowi Jańcowi – Przewodniczącemu Rady Miasta Garwolina w latach 2010 – 2014, Radnemu Rady Miasta Garwolina w latach 2002 – 2006 oraz 2010 – 2014. Z wnioskiem o uhonorowanie pośmiertnie Marka Jańca wystąpił Andrzej Dobrowolski….

Józef Siarkiewicz „Urodziłem się w Garwolinie”

Obraz dzieciństwa i historie z młodości. Wspomnienia najbliższej rodziny, a także wielu osób bliskich jego sercu, choć niespokrewnionych. A to wszystko w opowiadaniach pełnych detali, z których wyłania się niesamowity obraz dawnego Garwolina. Książka ze wspomnieniami Józefa Siarkiewicza za chwilę trafi w ręce mieszkańców. Od dziś można także oglądać wystawę ją promującą. Józef Siarkiewicz –…

Marek Szamryk – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Dobry i ceniony kapłan i gospodarz garwolińskiej kolegiaty. Ksiądz Ryszard Andruszczak w historii parafii i miasta zapisał się złotymi zgłoskami. Dzisiaj, 23 kwietnia Rada Miasta nadała proboszczowi tytuł “Zasłużony dla Miasta Garwolina”.

Piotr Ekiert – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Piotr Ekiert – zawodnik, trener, ratownik wodny, organizator turystyki. Od 1962 roku był zawodnikiem, a później grającym trenerem Garwolińskiego Klubu Sportowego „Wilga”. Na kilka lat związał się z Promnikiem Łaskarzew, a później powrócił do “GKS Wilga, gdzie był działaczem sportowym a także trenerem drużyn młodzieżowych, seniorskich i oldboys. Był wieloletnim członkiem Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego…

Magdalena Płatek – Zasłużona dla Miasta Garwolina

Od 1971 roku pracowała jako polonistka w garwolińskim liceum. Wnioskodawcy, reprezentowali przez Jerzego Duchnę, podkreślali wielkie zaangażowanie w życie szkole i społeczne miasta. Stworzyła w liceum koło recytatorskie, przez wiele lat była opiekunem samorządu uczniowskiego, jej wychowankowie brali udział w olimpiadach i konkursach. Zajmowała się oprawami artystycznymi uroczystości szkolnych, zorganizowała  zaprezentowany w Garwolińskim Ośrodku Kultury…

Eugenia Michalik – Zasłużona dla Miasta Garwolina

Przez ponad pół wieku była związana zawodowo z, obchodzącym w tym roku 100-lecie istnienia, garwolińskim liceum. Wnioskodawcy, których reprezentowała Urszula Zadrożna, we wniosku napisali – Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wiele pokoleń w garwolińskim liceum, uczyło się na lekcjach historii – miłości do tego, co polskie, do tego co najdroższe, umiłowania ojczyzny. Eugenia Michalik przez wiele lat…