Ksiądz prałat Ryszard Andruszczak – Zasłużony dla Miasta Garwolina

Rada Miasta Garwolina podczas sesji w dniu 23 kwietnia br nadała tytuł “Zasłużony dla Miasta Garwolina proboszczowi parafii pw. Przemienienia Pańskiego, prepozytowi kolegiaty księdzu Ryszardowi Anruszczakowi. Wnioskodawców reprezentował Marcin Grzempczyński. W uzasadnieniu wniosku napisano:

“Ksiądz Ryszard Andruszczak urodził się 3 stycznia 1949 roku w Horodyszczu na Podlasiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i w roku 1973 przez posługę Ks. Biskupa Jana Mazura przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Siedleckiej. Następnie pracował w parafiach diecezji siedleckiej: w Sobieszynie i Siedlcach – parafia św. Stanisława jako wikariusz, w Wereszczynie i Górkach koło Łosic jako proboszcz, w Siedlcach jako administrator parafii Św. Ducha, w Wojcieszkowie i Terespolu ponownie jako proboszcz. Za swoją posługę i zaangażowanie duszpasterskie został uhonorowany przez władze kościelne godnością kanonika Kolegiaty Łukowskiej oraz Kapelana Jego Świętobliwości – Prałata. W 2008 r. został mianowany proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i Dziekanem Dekanatu Garwolińskiego. W roku 2019 ks. Ryszard Andruszczak na przejść na emeryturę z zamieszkaniem przy parafii garwolińskiej.
Podczas jedenastoletniej posługi kapłańskiej w Garwolinie ksiądz Ryszard Andruszczak dał się poznać jako bardzo dobry kapłan i człowiek. Dzięki jego staraniom w 2018 r. odbyły się uroczystości 600-lecia parafii garwolińskiej, które poprzedzało odpowiednie przygotowanie zarówno od strony duchowej jak i organizacyjnej. Stolica Apostolska oficjalnie zaaprobowała Świętą Annę jako Patronkę Miasta Garwolina, przed kościołem stanął pomnik Św. Anny Samotrzeciej. Uroczystości z tym związane były wielkim świętem parafii i Garwolina, uczestniczyli w nich znakomici goście zarówno duchowni jak i świeccy a przede wszystkim mieszkańcy miasta i okolic, dla których został zorganizowany wspaniały piknik rodzinny. Została tez wydana pamiątkowa publikacja obrazująca historię parafii i pamiątkowe medale i posadzone dęby pamiątkowe.
W 2016 r. parafia garwolińska włączyła się czynnie w organizację Światowych Dni Młodzieży – w Garwolinie przez kilka dni gościły grupy młodzieży z innych krajów.
Rola Garwolina w diecezji siedleckiej została doceniona kiedy to w 2012 r. Ordynariusz Siedlecki ks. biskup Zbigniew Kiernikowski podniósł rangę kościoła parafialnego nadając mu tytuł Kolegiaty i powołał do istnienia kapitułę kolegiacką, której kanonikiem i prepozytem został ks. Ryszard Andruszczak.
W 2012 roku została erygowana nowa parafia nosząca obecnie wezwanie św. Jana Pawła II – ks. Ryszard Andruszczak od samego jej początku dzieło budowy nowej parafii ogarnął szczególną troską.
Będąc 11 lat proboszczem ks. Ryszard Andruszczak dał się poznać jak o dobry gospodarz. Pod jego kierunkiem nasza świątynia parafialna została gruntownie odnowiona. Zostały przeprowadzone m. in. remonty schodów, ogrzewania, elektryki, organów, zostało przeprowadzone malowanie kościoła. Na cmentarzu parafialnym została wyremontowana kaplica, położona kostka i powstały ścieżki historyczne.
Ks. Ryszard Andruszczak dał się poznać jako dobry i ceniony spowiednik i kaznodzieja. Jako dobry człowiek i kapłan od którego na co dzień emanuje ciepło, życzliwość i zrozumienie dla wszystkich ludzi. Zawsze starał się zjednywać wokół siebie liczne rzesze osób służąc im pomocą. Zawsze był wrażliwy na ludzkie potrzeby, dlatego też często w naszej parafii organizowane były zbiórki prowadzone przez kapłanów i siostry zakonne jako pomoc dla parafii misyjnych a także parafii mających duże potrzeby materialne. Wielokrotnie tez prowadzone były zbiórki dla osób ciężko chorych, czy też rodzin które dotknęły nieszczęścia losowe.
Powyższe, pokrótce zaledwie opisane, fakty z życia i posługi ks. Ryszarda Andruszczaka wydają się nobilitować jego osobę jako godną do zacnego tytułu „Zasłużonego dla Miasta Garwolina”.”

 

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta