Jarosław Maczkowski uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Garwolina”

W dniu 26 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXXXV/461/2024  Rady Miasta Garwolina został pośmiertnie nadany tytuł „Zasłużonego dla Miasta Garwolina” Jarosławowi Maczkowskiemu- społecznika, dziennikarza, organizatora strajku młodzieży w obronie krzyży w Miętnem w 1984 roku, radnego Rady Miasta Garwolina.

Z wnioskiem o uhonorowanie pośmiertnie Jarosława Maczkowskiego wystąpił Jerzy Duchna. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą nadania tytułu. Pamiątkową statuetkę oraz uchwałę podczas sesji z rąk Burmistrz Miasta Garwolina Marzeny Świeczak, Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Ostolskiego i Wiceprzewodniczącego Marka Mikulskiego odebrała żona Agnieszka Maczkowska wraz z rodziną.

Inicjator wniosku, Jerzy Duchna odczytał uzasadnienie:

Pan Jarosław Maczkowski całe dorosłe życie był związany z Garwolinem. Znany społecznik, dziennikarz i samorządowiec byt inicjatorem wielu działań i wydarzeń, które odegrały ważną rolę w środowisku Garwolina. Jako uczeń najstarszej klasy w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem, w latach 1983-1984 był jednym z przywódców Obrony Krzyża – na historycznych zdjęciach związanych z tymi wydarzeniami widoczny jest na pierwszym planie; jego relacje ze strajku młodzieży są ważnym źródłem historycznym. Wyrzucony ze szkoły za
zaangażowanie w obronę krzyży, maturę zdał w Brwinowie.
Od 1985 r. pracował w PZU Życie SA w Garwolinie. Od początku istnienia wolnej prasy w powiecie garwolińskim był współpracownikiem pierwszego lokalnego miesięcznika “Ziemia Garwolińska”. W 1993 r. został założycielem i redaktorem naczelnym,
a od 1997 r. także wydawcą powiatowego miesięcznika “Głos Garwolina”, wydawanego w latach 1993-2003. Gazeta ta była nagradzana i wyróżniana na konkursach prasy lokalnej.

Jarosław Maczkowski był radnym Rady Miasta Garwolina, przez 6 lat jej wiceprzewodniczącym (1994-1998 a 2000-2002), przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miasta (1998-2000 ), wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ,,S” pracowników PI .J Życie SA, delegatem na Zjazd Regionu Mazowsze (1998-2002), w 2000 r. otrzymał medal z okazji 10-1ecia Samorządu Terytorialnego.

Był założycielem i prezesem Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej w Garwolinie, która powstała w 1999 r. – budowa osiedli mieszkaniowych przy ul. Korczaka i Warszawskiej. Jako redaktor naczelny “Głosu Garwolina” zainicjował, organizował i współorganizował wiele akcji kulturalnych, charytatywnych i rozrywkowych dla mieszkańców miasta i powiatu, m.in.
– w 1996 r. akcja pomocy,, Dla Beaty”
– w t997 akcja patriotyczna sprzedaży flag narodowych
– w 1997 r. Marsz Przeciwko Przemocy
– w 1998 r. akcja pomocy ,,Dla Barbary”
– w 1998 r. impreza kulturalno-rozrywkowa ,,Wracamy do Mazowsza”, koncert zespołów T. Love i Lady Pank
– w 1999 r. współorganizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w Miętnem, koncert Edyty Bartosiewicz
Aktywnie wspierał miejscowy sport – drużyny występujące w garwolińskich rozgrywkach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, pełnił również stanowisko prezesa MKS (sekcja badmintona), organizował coroczne zawody latawcowe dla dzieci. Gazeta “Głos Garwolina” patronowała drużynie piłkarskiej (Garwolińska Liga Piątek Piłkarskich). w 1999 r. zorganizował Plebiscyt “Głosu Garwolina” na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Garwolińskiego (obchody 460-lecia powstania Powiatu Garwolińskiego). Był inicjatorem i współorganizatorem l i ll Wyścigu Kolarskiego “Dookoła Powiatu” w 2002 r., 2003 r. i w latach kolejnych. Wspierał działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie. Angażował się w życie szkoły i pracę Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 5 w latach 1995-2003, a także działania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego Obronę Krzyża w Miętnem – uroczyste odsłonięcie nastąpiło w 20. rocznicę wydarzeń w Miętnem w 2004 r. W 2009 r. dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy Zespole Szkół w Miętnem.
Przez ponad 10 lat, wydając wraz z rodziną i współpracownikami miesięcznik “Głos Garwolina”, informował społeczność powiatu o istotnych problemach, działalności miejskich i powiatowych instytucji, promował miasto i powiat, ukazując osiągnięcia, rozwój, a także historię oraz życie mieszkańców. Był wydawcą publikacji na temat historii lokalnej (m.in. autorstwa Zbigniewa Gnata- Wieteski) oraz tomików poetyckich, np. wierszy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie. Pokazywał ciekawych ludzi i zachęcał do nowych inicjatyw. Współpracując z mieszkańcami, dawał szansę rozwoju i pracy dziennikarskiej. Organizując akcje, integrował lokalną społeczność wokół ciekawych i pożytecznych, także w dłuższej perspektywie, przedsięwzięć.

Odbierając statuetkę i uchwałę Rady Miasta Garwolina żona ś.p. Jarosława Maczkowskiego podziękowała za pamięć i podkreśliła głębokie przywiązanie Zasłużonego do Garwolina i do demokracji.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta