Co warto wiedzieć o gospodarce odpadami w Garwolinie

Dotychczasowe doświadczenia naszego miasta związane z gospodarką odpadami i segregacją śmieci pokazują, że dla mieszkańców jest to sprawa bardzo istotna. Niedbalstwo w tej kwestii nie tylko się nie opłaca finansowo, ale jest też szkodliwe dla środowiska. Dlatego od 1 marca 2021 roku przeprowadzane będą na terenie miasta weryfikacje i kontrole segregacji odpadów komunalnych, złożonych deklaracji…

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku i wzory deklaracji

Miasto Garwolin informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać: w kasie Urzędu Miasta gotówką lub kartą płatniczą na konto nr 69 9210 0008 0013 8455 2000 0190– Bank Spółdzielczy o/Garwolin, tytułem “opłata za śmieci z podaniem adresu nieruchomości na której powstają odpady ” Wykaz kont Urzędu Miasta w następujących  terminach: właściciele nieruchomości położonych…

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Garwolina – 2023 rok oraz zasady segregacji

Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok. Harmonogram 2023 Rejon 1 Garwolin Ekolider Harmonogram 2023 Rejon 2 Garwolin Ekolider Harmonogram 2023 Rejon 3 Garwolin Ekolider Harmonogram 2023 Rejon 4 Garwolin Ekolider Harmonogram 2023 Zabudowa wielorodzinna Ekolider Harmonogram 2023 Rejon 1 Garwolin PreZero Harmonogram 2023 Rejon 2 Garwolin PreZero Harmonogram 2023 Rejon 3 Garwolin…

W 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna do 15 – go każdego miesiąca

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr LXV/364/2022  z dnia 5 grudnia 2022 roku, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Garwolina, od 1 stycznia 2023 roku zobowiązani są do uiszczania z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  bez wezwania raz w miesiącu do 15 dnia danego miesiąca. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za gospodarowanie…

Segregujemy w Garwolinie

Wyszukiwarka odpadów oraz terminów odbioru śmieci w Garwolinie

Zastanawiasz do którego pojemnika wyrzucić konkretne odpady? Skorzystaj z  wyszukiwarki odpadów, która pomaga mieszkańcom w prawidłowej segregacji śmieci i informuje o terminach wywozu odpadów komunalnych na terenie Garwolina. Na naszej stronie znajdziesz specjalną wyszukiwarkę, która pomaga w prawidłowej segregacji śmieci i wyborze odpowiedniego pojemnika na odpady. Wpisz w wyszukiwarce odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i…

Informacja

Urząd Miasta Garwolina zwraca się z prośbą do mieszkańców dróg dojazdowych do ulicy Adama Mickiewicza, aby podczas remontu głównej drogi pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne oraz worki z odpadami segregowanymi wystawiać do głównej drogi.

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Garwolina

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości…