Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030

Dnia 26 lutego 2024 r. Rada Miasta Garwolina podjęła Uchwałę nr LXXXIV/457/2024 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030. Strategia Rozwoju Miasta Garwolina jest kluczowym dokumentem planowania strategicznego, który określa cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Garwolina w dłuższej perspektywie czasu. Przyjęty dokument został opracowany z zachowaniem zasady partycypacji społecznej. Zachęcamy do…

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030

Informuję, że Zarządzeniem nr 6/2024 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 stycznia 2024 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030 – dokumentu wskazującego kierunki oraz cele rozwoju Miasta Garwolina na najbliższe lata. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r….

Chcesz zmienić coś w Garwolinie? Wypełnij anonimową ankietę!

My już wypełniłyśmy. A Ty? Jeszcze do 8 października br. zbieramy Państwa opinie w anonimowych ankietach. Weź sprawy w swoje ręce i miej wpływ m.in. na realizację najbardziej oczekiwanych inwestycji w Garwolinie. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej oraz papierowej. Urząd Miasta w Garwolinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030, w…

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój Miasta Garwolina

Weź sprawy w swoje ręce i miej wpływ m.in. na realizację najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście. W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma charakter anonimowy i dobrowolny. Urząd Miasta w Garwolinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030,…

Statut Miasta Garwolina

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina. Statut Miasta Garwolina – Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.