Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Garwolina – wersje elektroniczne

Uchwała Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki. Treść uchwały. Załącznik graficzny. Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…