Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Garwolina – wersje elektroniczne

 1. Uchwała Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki.
 2. Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Stacyjną, ul. Stachowskiego i ul. Cmentarną
 3. UCHWAŁA NR XXI/93/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym “Zarzecze”.
 4. UCHWAŁA NR XXI/92/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”.
 5. UCHWAŁA NR XXI/91/2012 RADY MIASTA GARWOLINA z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. księcia Janusza I.
 6. UCHWAŁA NR XXXII/193/2005 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 24 maja 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin, obejmującego osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren położony wzdłuż nowoprojektowanej drogi.
 7. UCHWAŁA NR XIV/72/2003 RADY MIASTA GARWOILN z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.
 8. UCHWAŁA NR XII/61/2003 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 30 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.
 9. UCHWAŁA NR VII/35/2003 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina.
 10. UCHWAŁA NR XXXV/243/2001 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina uchwalonego uchwałą nr XVII/80/91 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 29 listopada 1991r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Siedleckiego Nr 9, poz. 217, zmienionego uchwałą nr XXXVIII/268/98 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 30 marca 1998r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Siedleckiego Nr 14, poz. 86 oraz uchwała nr VIII/42/99 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 24 maja 1999r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego Nr 54, poz. 2032.
 11. UCHWAŁA NR XXV/172/2000 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolina.
 12. UCHWAŁA NR VIII/42/99 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 24 maja 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XVII/80/91 z dnia 29 listopada 1991r.
 13. UCHWAŁA NR XXXVIII/268/98 RADY MIEJSKIEJ W GARWOLINIE z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie nr XV11/80/91 z dnia 29 listopada 1991r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta