Garwolińska Strefa Bezpieczeństwa

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na działania mające na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania. To już kolejna edycja programu „Razem Bezpieczniej”. Tym razem samorządy otrzymają…

Dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych w Garwolinie

Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na wykonanie remontu lokali mieszkalnych w kwocie 97 171,05 zł ze środków Funduszu Dopłat na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ogólny koszt wykonania remontu wyniósł 121 463,82 zł. Dzięki przyznanemu 80 % dofinansowaniu w obu lokalach przeprowadzono gruntowny remont, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Z powyższych środków…

Rozwój infrastruktury sportowej w Garwolinie w ramach II edycji Polskiego Ładu z promesą wstępną

Wniosek Miasta Garwolin na dofinansowanie rozwoju infrastruktury sportowej na terenie miasta w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład został oceniony pozytywnie. 14 czerwca  2022 roku Miasto otrzymało wstępną promesę na realizację zadania. 30 maja 2022 roku w wyniku rozstrzygniętej 2 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miastu Garwolin przyznano dofinansowanie w wysokości…

Wykonawca modernizacji dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu wyłoniony

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” zostało przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. 6 maja 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na realizację zadania. Inwestycja pn. „Modernizacja…

Podsumowanie inwestycji drogowych w Garwolinie zrealizowanych w 2021 roku

Podsumowujemy inwestycje drogowe, które udało nam się w ciągu całego minionego 2021 roku wykonać na terenie Garwolina. Wykorzystując środki z budżetu miasta, Funduszu Dróg Samorządowych oraz pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zmodernizowaliśmy ponad 2,5 km dróg, ponad 1 km chodników oraz utworzyliśmy 79 miejsc parkingowych….

Modernizacja dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu z promesą wstępną

Wniosek Miasta Garwolin na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie miasta w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład został oceniony pozytywnie. 17 listopada 2021 roku Miasto otrzymało wstępną promesę na realizację zadania. 25 października w wyniku rozstrzygniętej 1 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miastu Garwolin przyznano dofinansowanie w wysokości 7 090 000,00 zł. Wniosek…