Trwa modernizacja dróg w Garwolinie w ramach Polskiego Ładu

Wykorzystując środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł, trwa na terenie miasta modernizacja dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przypominamy, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” zostało przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. 6 maja 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na realizację zadania. Umowa z wykonawcą zadania firmą Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” została podpisana 12 maja 2022 r.

Inwestycja pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” obejmie wykonanie robót budowlanych w Garwolinie na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 7 773 541,01 zł, w tym kwota wnioskowanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego Miasta Garwolin wynosi 683 541,01 zł (procentowy udział własny wnioskodawcy – 8,79%).

Zakres wykonywanych robót budowlanych na ww. ulicach miasta Garwolin obejmuje wykonanie podbudowy i nowej konstrukcji lub modernizację istniejącej nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia korpusu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia ulicznego. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta