Trwa modernizacja dróg w Garwolinie w ramach Polskiego Ładu

Wykorzystując środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł, trwa na terenie miasta modernizacja dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przypominamy, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” zostało przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. 6 maja 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na realizację zadania. Umowa z wykonawcą zadania firmą Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” została podpisana 12 maja 2022 r.

Inwestycja pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” obejmie wykonanie robót budowlanych w Garwolinie na ulicach Adama Mickiewicza, Kawaleryjskiej, Macieja Rataja, Akacjowej i Źródlanej. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 7 773 541,01 zł, w tym kwota wnioskowanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 090 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego Miasta Garwolin wynosi 683 541,01 zł (procentowy udział własny wnioskodawcy – 8,79%).

Zakres wykonywanych robót budowlanych na ww. ulicach miasta Garwolin obejmuje wykonanie podbudowy i nowej konstrukcji lub modernizację istniejącej nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia korpusu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia ulicznego. Wykonane drogi stworzą alternatywny ciąg komunikacyjny odciążający miasto.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta