Kalendarium Miasta

 • 6 grudnia 2023 r. – otwarcie lodowiska sezonowego
 • 18 października 2023 r. – otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim
 • 8 sierpnia 2023 r. – burmistrz Garwolina dr Marzena Świeczak podpisuje porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Garwolinem i Brodami na Ukrainie
 • 20 lipca 2023 r. – zakopanie kapsuły czasu na skwerze Solidarności z okazji jubileuszu 600-lecia miasta Garwolina.
 • 29 maja 2023 r. – przyznanie Tadeuszowi Mikulskiemu tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina uchwałą nr LXXII/399/2023
 • 19 czerwca 2023 r. – uroczyste otwarcie zrewitalizowanego skweru Solidarności.
 • 20 kwietnia 2023 r. – uroczyste otwarcie skateparku na garwolińskim Zarzeczu.
 • 18 kwietnia 2023 r. – podpisanie umowy na modernizację miejskiego boiska piłkarskiego z wykonawcą Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o.
 • 29 grudnia 2022 r. Rada Miasta Garwolina podejmuje uchwałę nr LXVII/375/2022 w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Miastu Garwolin Praw Miejskich.
 • 23 lutego 2022 r. – podpisanie umowy na budowę zadaszonego, sezonowego lodowiska w Garwolinie z wykonawcą REMBUB Kazimierz Jasiński
 • 30 listopada 2021 r. – przyznanie Markowi Jańcowi tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 15 listopada 2021 r. – podpisanie umowy na remont skweru Solidarności z wykonawcą „Tech-Budowa Tomasz Piwoński”
 • 23 lutego 2012 r.- przyznanie Markowi Szamrykowi tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 13-15 września 2019 r. – 1. Festiwal Saturator Teatralny realizowany we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury
 • 23 kwietnia 2019 r. – przyznanie ks. prałatowi Ryszardowi Andruszczakowi tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 10 października 2018 r. – przyznanie Eugenii Michalik, Magdalenie Płatek i Piotrowi Ekiertowi tytułów  Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 28 września 2018 r. – przyznanie prof. Zbigniewowi Gnat-Wietesce tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 16 sierpnia 2018 r. – zakończenie budowy zbiornika retencyjnego w Leszczynach
 • 5 sierpnia 2018 r. – uroczystości rocznicowe 600-lecia parafii w Garwolinie podczas których ogłoszono św. Annę patronką miasta, odsłonięto i poświęcono pomnik św. Anny na placu przed kolegiatą.
 • 30 maja 2018 r. – przyznanie Bogumile Szeląg tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • wiosna 2018 r. – założenie parku im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy ul. Batalionu „Zośka”.
 • 30 kwietnia 2018 r.  – przyznanie Wandzie Bekierskiej tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina oraz Józefowi Zającowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Garwolina przez Radę Miasta Garwolina.
 • 31 stycznia 2018 r. – Rada Miasta Garwolina przyznała tytuł Zasłużony dla Miasta Garwolina Panu Józefowi Siarkiewiczowi.
 • 25 października 2017 r. – Rada Miasta Garwolina przyznała tytuły Zasłużony dla Miasta Garwolina członkom konspiracyjnego Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego – Roju „Orłów” Szarych Szeregów – żołnierzom Armii Krajowej, którzy zginęli bądź zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Zasłużonymi zostali: Franciszek Baranowski ps. „Pocisk”, Henryk Dłużniewski ps. „Lech”, Jan Floriańczyk ps. „Wir”, Antoni Kotlarski ps. „Kot”, Stefan Maszkiewicz „Mak”, Antoni Mikulski ps. „Sęk”, Stanisław Mikulski ps. „Lis”, Zygmunt Różczka ps. „Dzięcioł”, „Jowisz”, Kazimierz Stachowiak ps. „Żubr”, Leon Strassmann, Ryszard Wieteska ps. „Jeż”, Zygmunt Wysokiński, Mieczysław Zarębski ps. „Sosna”, Zbigniew Zimny ps. „Orzeł”.
 • 25 sierpnia 2017 r. – odsłonięto tablicę poświęconą Franciszkowi Paśniczkowi przedwojennemu burmistrzowi miasta, działaczowi niepodległościowemu, odznaczonemu wraz z żoną Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
 • lipiec-sierpień 2016 r. – utworzenie parku „Ptasie trele” przy Alei Legionów w Garwolinie.
 • 29 października 2015 r. –odsłonięto tablice poświęcone pamięci Narcyza Witczak-Witaczyńskiego – chorążemu Wojska Polskiego, organizatorowi konspiracji antyhitlerowskiej i pasjonatowi fotografii.
 • 2 września 2014 r.- początek budowy zbiornika retencyjnego w Leszczynach: podpisanie umowy na budowę rowów opaskowych z firmą Praktibud z Tomaszowa Lubelskiego.
 • 11 czerwca 2014 r. – nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina” Stanisławowi Buszcie.
 • 11 maja 2014 r. – 1. Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina na Senatorskiej.
 • 4 listopada 2013 r. – Garwolin zajmuje 6 miejsce wśród najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • 12 września 2013 r. – uroczystość odsłonięcia pomnika księcia Janusza I Starszego z okazji 590 rocznicy nadania praw mijeskich Garwolinowi.
 • 15 czerwca 2013 r.-  oficjalne otwarcie Pływalni Miejskiej „Garwolanka”.
 • 19 września 2011r. – uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budowy krytej pływalni.
 • 1 lipca 2011 r. – erygowanie parafii pw. Św. Jana Pawła II w Sulbinach obejmującej część Garwolina.
 • 20 kwietnia 2011 r. – podniesienie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego do rangi kolegiaty.
 • 18 listopada 2010r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego w mieście Garwolin wraz z parkingiem” z wybranym Wykonawcą konsorcjum firm: TIWWAL Sp. z o.o. Warszawa (lider konsorcjum), PRB TERMOCHEM Sp. z o.o. Puławy, HOLMA Sp. z o.o. Stare Babice.
 • 20 czerwca 2010r. – referendum gminne w sprawie budowy krytej pływalni. 79% głosujących opowiedziało się za budową krytej pływalni.
 • 27 maja 2009r. – wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Garwolinie. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Garwolina w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury oraz złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej Obwód “Gołąb”.
 • 28 kwietnia 2008 r. – nadanie pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina ks. Stanisławowi Maksymowiczowi.
 • 26 września 2007r. – uroczyste otwarcie obwodnicy Garwolina.
 • 20 stycznia 2007r. – wizyta Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka w Garwolinie. Marszałek spotkał się z mieszkańcami Garwolina i powiatu garwolińskiego w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury.
 • 7 października 2005r. – podpisanie w Urzędzie Miasta umowy na budowę obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a niemiecką firmą Hermann Kirchner i polskimi przedsiębiorstwem Robót Mostowych Mosty Łódź S.A. (przewidywany termin zakończenia prac – 27 lipca 2007r.).
 • 2004 r. – nawiązanie współpracy z niemieckim miastem partnerskim Fürstenau
 • 15 grudnia 2003 r. – nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta ks. prałatowi Bogdanowi Jackowi Krawczykowi.
 • 1 października 2002r. – inauguracja działalności Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, kształtującej studentów na kierunkach: informatyka, zarządzanie i marketing.
 • 29 czerwca 2002r. – pobyt Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa w Garwolinie. Konsekracja Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 2 lipca 2002 r. – nadanie pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina Janowi Piesiewiczowi.
 • 2002 r. – podpisanie umowy partnerskiej z białoruskim miastem Gorki.
 • 31 stycznia 2000 r. – nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Garwolina ks. biskupowi Janowi Mazurowi.
 • 16 czerwca 1998 r. – nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Garwolina Marianowi Jaworskiemu.
 • 15 sierpnia 1991 r. – erygowanie parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 27 maja 1990 r. – pierwsze po transformacji ustrojowej wolne wybory do Rady Miasta.
 • 7 marca – 6 kwietnia 1984r. – przybycie młodzieży ze szkoły w Miętnem do kościoła parafialnego w Garwolinie. Msze św. z udziałem biskupa Jana Mazura, młodzieży szkolnej, parafian i przedstawicieli prasy zagranicznej w obronie krzyży usuniętych ze ścian Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Solidaryzowanie się z akcją młodzieży szkolnej.
 • 23 września 1957r. – decyzja władz wojskowych o przekazaniu koszar Powiatowej Radzie Narodowej w Garwolinie.
 • 23-30 lipca 1944r. – udział żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Gołąb” – Garwolin (batalionu 15 pp AK i 1 psk „Burza”). Walki z wycofującymi się oddziałami niemieckimi.
 • 8 lipca 1944 r. – w odwecie za śmierć starosty Karla Freudenthala Niemcy rozstrzelali za mostem nad Wilgą 30 osób.
 • 5 lipca 1944 r. – członkowie garwolińskiego KEDYWU (ppor. “Ziuk” (Wacław Matysiak) – dowódca akcji, st. sierż. “Czarny” (Jan Piesiewicz) i st. wachm. “Sęk” (Stanisław Jaworski) – zastępcy dowódcy oraz wachm. “Grześ” (Franciszek Lussa), plut. “Kruczek” (Stefan Zysk), st. strz. “Grab” (Stanisław Tobiasz), st. strz. “Brodacz” (Henryk Winek) i st. strz. “Szczupak” (Kazimierz Wielgosz)) dokonują udanego zamachu na starostę garwolińskiego Karla Freudenthala.
 • 17 lipca 1942 r. – aresztowanie chorążego Narcyza Witczak-Witaczyńskiego, ks. Mariana Juszczyka, rejenta Antoniego Pinakiewicza i woźnego Bolesława Warownego.
 • 1939-1950 – konspiracja niepodległościowa na terenie miasta, początkowo antyniemiecka, od lipca 1944r. antykomunistyczna (Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej, WiN – Wolność i Niezawisłość).
 • 8-9 września 1939 r. – olbrzymie zniszczenie miasta i straty ludzkie w wyniku bombardowania przez lotnictwo niemieckie.
 • styczeń 1923 r. – 1 Pułk Strzelców Konnych przybywa do koszar garwolińskich, gdzie stacjonował do września 1939r.
 • 17/18 sierpnia 1920 r. – pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, w czasie ofensywy polskiej znad Wieprza, na tył wojsk bolszewickich atakujących Warszawę.
 • 13-16 sierpnia 1920 r. – bolszewicy w Garwolinie.
 • listopad 1918 r. – organizowanie władz i oddziałów wojsk niepodległego państwa polskiego.
 • listopad 1918 r. – członkowie POW (Polska Organizacja Wojskowa) rozbroili stacjonujący na terenie miasta i powiatu batalion piechoty niemieckiej i posterunki żandarmerii.
 • sierpień 1915 r. – wycofanie się Rosjan z miasta i powiatu garwolińskiego.
 • październik 1918 r. – utworzenie w mieście szkoły powiatowej (od 1919r. gimnazjum).
 • 5 lipca 1900 r. – biskup Franciszek Jaczewski konsekrował wybudowany w latach 1890-1894 kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego.
 • 1890-1957 – Garwolin miastem garnizonowym (stacjonowanie wojska na peryferiach miasta).
 • 17 sierpnia 1877 r. – oddanie do użytku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Uruchomienie przystanku Mirwan (w Woli Rębkowskiej) 4 kilometry od miasta.
 • 31 grudnia 1866 r.  nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. Garwolin miastem powiatowym w nowoutworzonej guberni siedleckiej.
 • grudzień 1861 – luty 1862 r. – zatarg pomiędzy ludnością miasta i proboszczem parafii a władzami rosyjskimi o obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej usunięte przez kozaków w nocy 15/16 grudnia 1861 r. z budynków mieszkalnych Garwolina.
 • 1832-1834 – budowa przez miasto traktu Uściługsko-Wołyńskiego (łączył Warszawę przez Miłosnę z Lublinem).
 • 1813 r. – po klęsce Wielkiej Armii, w pogoni za Napoleonem, Rosjanie zajmują Garwolin.
 • 8 maja 1809 r. – w czasie wojny z Austrią brygada Armii Księstwa Warszawskiego pod dowództwem gen. Ludwika Kamienieckiego, w składzie I pułku piechoty i 3 pułku ułanów wkroczyła do Garwolina kładąc kres władzy austriackiej. W wyniku wygranej wojny Garwolin wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.
 • po 1796-1941 – Żydzi współobywatelami Garwolina.
 • po 1796 r. – władze austriackie zezwoliły na osiedlanie się ludności żydowskiej w mieście.
 • 24 października 1795 r. – zgodnie z postanowieniem traktatu rozbiorowego Garwolin wszedł w skład trzeciego zaboru austriackiego.
 • październik 1794 – luty 1796 – stacjonowanie wojsk rosyjskich w mieście i powiecie.
 • 9 marca 1770 r. – konsystorz warszawski skasował chylący się ku upadkowi kościół Św. Anny i przekazał jego prawa, wyposażenie i dochody kościołowi parafialnemu p.w. „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Św. Anna patronką parafii i związana z tym tradycja obchodzenia odpustu parafialnego w dniu 26 lipca.
 • 12 czerwca 1766 r. – król Stanisław August Poniatowski potwierdził przywileje Garwolina.
 • 15 kwietnia 1670 r. – król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził przywilej z 1661r.
 • 6 lutego 1662 r. – pobyt hetmana Stefana Czarnieckiego w Garwolinie.
 • luty 1662 r. – pod Garwolinem zbierały się wojska Stefana Czarnieckiego przed wymarszem na Litwę, na wojnę z Rosją.
 • 4 maja 1661 r. – król Jan Kazimierz potwierdził prawa miejskie Garwolina.
 • 27 maja 1657 r. – pobyt ks. Dymitra Wiśniowieckiego w Garwolinie. 1660r., Garwolin liczył 50 domów i 233 place, z 77 ogrodów miejskich zasianych było 5. z liczby 79 piwowarów pozostało 6.
 • kwiecień 1657 r. – wojska siedmiogrodzkie księcia Jerzego Rakoczego dokonały dużych zniszczeń na terenie Garwolina.
 • 3 sierpnia 1656 r. – pobyt króla Jana Kazimierza w Garwolinie.
 • 1656 -1658, olbrzymie zniszczenie miasta podczas „potopu” szwedzkiego.
 • 18 lutego 1650 r. – król Jan Kazimierz potwierdził przywilej cechu kuśnierzy w Garwolinie. Wydarzenie to przedstawia współczesne malowidło ścienne w kaplicy św. Józefa w kościele parafialnym „Przemienienia Pańskiego”.
 • 1634 r. – w pracy „Opis Mazowsza” Jędrzej Święcicki pisał: „Garwolin dość ludny i sławny z wyrobu najlepszego piwa…”.
 • 1617r. – według lustracji Garwolin liczył 255 domów wraz z siedliskami i 120 ogrodów oraz 262 rzemieślników, w tym 160 piwowarów.
 • 1603r. – utworzenie dekanatu garwolińskiego.
 • 1580-1605 – hetman wielki koronny Jan Zamoyski starostą garwolińskim, w 1583r. sprowadził słodownię i browar z Garwolina do Zamościa.
 • 1576-1603 – ks. Kasper Sadłoch plebanem (proboszczem) parafii. Był sekretarzem królowej Anny Jagiellonki, zasłynął jako budowniczy mostu w Warszawie, w 1581r. sprowadził do kościoła parafialnego organy, które królowa darowała kościołowi w Osiecku
 • 1566 r. – król Zygmunt II August nadał miastu pastwisko Błonie. 12 kwietnia 1578r., król Stefan Batory zezwolił na budowę browarów i robienie piwa w Garwolinie.
 • 1565 r. – Garwolin liczył 260 domów oprócz libertowanych (wolnych), 69 ogrodów i 230 rzemieślników.
 • 28 czerwca 1558 r. – król Zygmunt II August potwierdził prawa miejskie Garwolina.
 • 25 lutego 1539 r. – ustanowienie roków ziemskich (sądów) w Garwolinie dla zawiślańskiej części ziemi czerskiej. Powstanie powiatu garwolińskiego.
 • 1526 r. – po wygaśnięciu Piastów mazowieckich Garwolin wchodzi w skład Korony i staje się miastem królewskim.
 • ok. 1533 r. – Anna Księżna Mazowiecka, córka ks. Konrada III Rudego i siostra ostatnich książąt mazowieckich ufundowała kościół p.w. Św. Anny (stał przy obecnej ulicy Sienkiewicza) oraz Szpital dla Ubogich przy kościele parafialnym.
 • 2 marca 1508 r. – Anna Księżna Mazowiecka (żona ks. Konrada III Rudego) potwierdziła prawa miejskie przywilejem wystawionym w Garwolinie.
 • 10 lipca 1481 r. – pobyt księcia mazowieckiego Konrada III Rudego w Garwolinie i potwierdzenie przez niego praw miejskich.
 • 20 lipca 1423 r. – książę Janusz I nadał Garwolinowi prawa miejskie.
 • 1418 r. – pierwsza informacja o parafii garwolińskiej.
 • 1407-1526 – Garwolin wioską, a następnie miastem książęcym.
 • 1407 r. – Wigand, syn Andrzeja Ciołka, sprzedał wioskę Garwolin księciu mazowieckiemu Januszowi I.
 • 1386 r. – Andrzej Ciołek właściciel wioski Garwolin nadał jej prawo niemieckie.

(Na podstawie opracowania Zbigniewa Gnat-Wieteski)

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta