Listy gratulacyjne

Bardzo serdecznie dziękujemy za  listy gratulacyjne, które otrzymujemy z okazji jubileuszu 600-lecia miasta. Na ręce burmistrza, dla całej społeczności, nadawcy kierują życzenia pomyślności, sukcesów i dalszego rozwoju. Każde dobre słowo nas cieszy. Bardzo dziękujemy. Zamieszczamy skany otrzymanych gratulacji.