Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LIX/333/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Treść uchwały. Załącznik Nr 1 – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GARWOLINA Załącznik graficzny – 1. Załącznik graficzny – 2.