Ankieta dla mieszkańców Mazowsza

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej rozpoznania i oceny materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Wyniki…

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LIX/333/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Treść uchwały. Załącznik Nr 1 – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GARWOLINA Załącznik graficzny – 1. Załącznik graficzny – 2.