Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój Miasta Garwolina

Weź sprawy w swoje ręce i miej wpływ m.in. na realizację najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście. W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma charakter anonimowy i dobrowolny. Urząd Miasta w Garwolinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030,…

Ankieta dla mieszkańców Mazowsza

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej rozpoznania i oceny materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Wyniki…

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LIX/333/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Treść uchwały. Załącznik Nr 1 – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GARWOLINA Załącznik graficzny – 1. Załącznik graficzny – 2.