Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie pełni funkcję biblioteki miejskiej dla miasta Garwolina oraz biblioteki powiatowej dla powiatu garwolińskiego. Jej siedziba mieści się przy ul. Nadwodnej 1 (dom kultury). Dyrektorem biblioteki jest Iwona Poreda.

Struktura organizacyjna biblioteki:

  • Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
  • Dział udostępniania zbiorów bibliotecznych,
  • Dział informacyjno-bibliograficzny (czytelnia),
  • Dział instrukcyjno-metodyczny,
  • Oddział dla dzieci,
  • Centrum Informacji Lokalnej.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie jest biblioteką ogólnie dostępną, gromadzi zbiory biblioteczne ze wszystkich dziedzin wiedzy, realizuje różne formy pracy z czytelnikami, prowadzi działalność informacyjną, sprawuje opiekę merytoryczną nad 28 bibliotekami publicznymi.

Przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej powstało Centrum Informacji Lokalnej (CIL). Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” otrzymało od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotację na projekt „Biblioteka – Lokalne Centrum Informacji”. W ten sposób utworzono CIL, aby młodzież oraz osoby bezrobotne z miasta i powiatu garwolińskiego miały bezpłatnie:

  • dostęp do komputera, Internetu i programów multimedialnych, edukacyjnych, kulturalnych,
  • możliwość uzyskania informacji społeczno-kulturalnej.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie posiada księgozbiór liczący ponad 52 tysięcy wolumenów. W bibliotece zarejestrowanych jest ponad 3.700 czytelników, którzy wypożyczają przeciętnie ok. 42.000 książek rocznie.

Biblioteka zdołała zgromadzić znaczną ilość zbiorów dotyczących przeszłości historycznej Garwolina i powiatu garwolińskiego oraz Mazowsza i Podlasia. Szczególnie ostatnie lata charakteryzują się dynamiką wzrostu ilościowego księgozbioru o tej tematyce oraz różnorodnością gromadzonych materiałów i dokumentów.

W strukturze organizacyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wydzielony jest dział zbiorów regionalnych. Aktualnie w skład zbiorów regionalnych wchodzą następujące rodzaje dokumentów i materiałów bibliotecznych: książki, broszury, czasopisma, fotografie, dokumenty życia społecznego, kserokopie, rękopisy, wycinki prasowe.

W ostatnim okresie zbiory biblioteki wzbogaciły ofiarowane przez czytelników prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe, tematycznie związane z naszym miastem i powiatem.

Strona internetowa Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie: www.biblioteka-garwolin.pl.

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta