EBOI – usługa powiadomienia SMS i e-mail już działa

W ramach projektu „E-deklaracje dla Miasta Garwolina” na portalu Garwolin.eboi.pl udostępniona została usługa powiadomienia SMS lub email o powstałej zaległości odpowiednio z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu innych opłat windykowanych przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Garwolina. Jednocześnie przypominamy o możliwości załatwienia spraw…

EBOI – załatwiaj sprawy w Garwolinie bez wychodzenia z domu!

W trosce o Państwa wygodę oraz wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta dostępne pod adresem www.garwolin.eboi.pl. Dzięki systemowi możecie Państwo w sposób bezpieczny, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w Urzędzie, załatwić wiele spraw drogą elektroniczną. W najbliższym czasie nasze EBOI zostanie także wzbogacone o kolejne funkcjonalności. Dzięki Zarządowi Województwa…

Budynek Urzędu Miasta

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości Złotych Godów w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie przyjmuje interesantów do godz. 10:30. Za utrudnienia przepraszamy. Burmistrz Miasta Garwolina /-/ dr Marzena Świeczak

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Samodzielne stanowisko do spraw kadr

Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr Dorota Opalińska-Mucha Pokój nr 28, tel. 25 786 42 45 e-mail: kadry@garwolin.pl Kadry pracowników Urzędu Kadry kierowników jednostek podległych Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego Oświadczenie: PDF, DOC Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Garwolina uzyska dane osobowe Klauzula informacyjna Kwestionariusz osobowy dla…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Agnieszka Kołodziej Z-ca Kierownika USC – Grzegorz Przybysz Pokój nr 17, tel. 25 786 42 26 Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Rejestracja zgonów poza kolejnością: poniedziałki w godz. 8.00-17.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. e-mail: usc@garwolin.pl Pokój nr 4 ewidencja ludności – tel. 25…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Oświatowo-Społeczny

Kierownik Wydziału – Jadwiga Mańkowska Pokój nr 6, tel. 25 786 42 12 e-mail: umg.so@garwolin.pl Pokój nr 5, tel. 25 786 42 13 oświata kultura, sport organizacje pozarządowe Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Wniosek Przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wniosek Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek, Formularz-pomoc-de-minimis (xls), Oświadczenie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch. Sławomir Jakubaszek Pokój nr 25, tel. 25 786-42-47 e-mail: umg.ppn@garwolin.pl Pokój nr 13, tel. 25 786-42-25 gospodarka mieszkaniowa, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze i opłaty eksploatacyjne, grobownictwo wojenne. Pokój nr 14, tel. 25 786-42-14 sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe. Pokój nr 16, tel. 25 786-42-16 gospodarka nieruchomościami, numeracja nieruchomości, użytkowanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Krzysztof Kędziorek Pokój nr 15, tel. 25 786 42 15 e-mail: umg.ks@garwolin.pl ​Pokój nr 18, tel. 25 786 42 18 utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego parkingi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Pokój nr 19, tel. 25 786 42 44 zieleń miejska wycinka drzew ochrona środowiska rolnictwo utrzymanie czystości i porządku Procedury załatwiania…