Budynek Urzędu Miasta

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości Złotych Godów w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie przyjmuje interesantów do godz. 10:30. Za utrudnienia przepraszamy. Burmistrz Miasta Garwolina /-/ dr Marzena Świeczak

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Obsługa Prawna Urzędu

Obsługa Prawna Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Pokój nr 35, tel. 25 7864224 Karolina Mikulska – Radca Prawny Poniedziałek godz. 8.00-14.00 Wtorek godz. 8.00-13.00 Środa godz. 10.00-15.00 Piątek godz. 8.00-12.00 Tadeusz Winiarek – Adwokat Poniedziałek i czwartek od godz. 14.00 Rafał Drozd – Adwokat Wg. harmonogramu  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Samodzielne stanowisko do spraw kadr

Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr mgr Dorota Opalińska-Mucha Pokój nr 28, tel. 25 7864245 e-mail: kadry@garwolin.pl Kadry pracowników Urzędu Kadry kierowników jednostek podległych Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego Oświadczenie: PDF, DOC Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Garwolina uzyska dane osobowe Klauzula informacyjna Kwestionariusz osobowy dla osoby…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Agnieszka Kołodziej Z-ca Kierownika USC – Cezary Tudek – Sekretarz Pokój nr 17, tel. 25 7864226 Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 Rejestracja zgonów poza kolejnością od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. e-mail: usc@garwolin.pl Pokój nr 4 ewidencja ludności – tel. 25 7864237 dowody osobiste –…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Oświatowo-Społeczny

Kierownik Wydziału – Jadwiga Mańkowska Pokój nr 6, tel. 25 7864212 e-mail: umg.so@garwolin.pl Pokój nr 5, tel. 25 7864213 oświata kultura, sport organizacje pozarządowe Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Wniosek Przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wniosek Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek, Formularz-pomoc-de-minimis (xls), Oświadczenie pracodawcy Awans zawodowy na…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch. Sławomir Jakubaszek Pokój nr 25, tel. 25 7864247 e-mail: umg.ppn@garwolin.pl Pokój nr 13, tel. 25 7864225 gospodarka mieszkaniowa, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze i opłaty eksploatacyjne, grobownictwo wojenne. Pokój nr 14, tel. 25 7864214 sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe. Pokój nr 16, tel. 25 7864216 gospodarka nieruchomościami, numeracja nieruchomości, użytkowanie wieczyste…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Michał Metera Pokój nr 15, tel. 25 7864215 e-mail: umg.ks@garwolin.pl ​Pokój nr 18, tel. 25 7864218 utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego parkingi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Pokój nr 19, tel. 25 7864244 zieleń miejska wycinka drzew ochrona środowiska rolnictwo utrzymanie czystości i porządku Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Wydawanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – Wojciech Zalewski Pokój nr 26, tel. 25 7864241 e-mail: umg.tip@garwolin.pl Pokój nr 24, tel. 25 7864229 inwestycje zamówienia publiczne Pokój nr 26, tel. 25 7864241 inwestycje