Samodzielne stanowisko do spraw kadr

Samodzielne stanowisko do spraw kadr – mgr Dorota Opalińska-Mucha Pokój nr 28, tel. 25 7864245 e-mail: kadry@garwolin.pl Kadry pracowników Urzędu Kadry kierowników jednostek podległych Stanowisko do spraw kadr Karta informacyjna Do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego Oświadczenie: PDF, DOC Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Garwolina uzyska dane osobowe Klauzula informacyjna Kwestionariusz osobowy…

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Agnieszka Kołodziej Z-ca Kierownika USC – Cezary Tudek – Sekretarz Pokój nr 4 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864226 Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 Rejestracja zgonów poza kolejnością od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Pokój nr 1 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864237 ewidencja ludności Pokój nr…

Wydział Oświatowo-Społeczny

Kierownik Wydziału – Jadwiga Mańkowska Pokój nr 38 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864212 e-mail: umg.so@garwolin.pl Pokój nr 39 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864213 oświata kultura, sport organizacje pozarządowe Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Wniosek Przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wniosek Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek, Formularz-pomoc-de-minimis…

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch. Sławomir Jakubaszek Pokój nr 25, tel. 25 7864247 e-mail: umg.ppn@garwolin.pl Pokój nr 13, tel. 25 7864225 gospodarka mieszkaniowa, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze i opłaty eksploatacyjne, grobownictwo wojenne. Pokój nr 14, tel. 25 7864214 sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe. Pokój nr 16, tel. 25 7864216 gospodarka nieruchomościami, numeracja nieruchomości, użytkowanie wieczyste…

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Michał Metera Pokój nr 5 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864242 e-mail: umg.ks@garwolin.pl ​Pokój nr 5 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864242 ochrona środowiska rolnictwo utrzymanie czystości i porządku Pokój nr 6, (budynek w podwórzu) tel. 25 7864242 utrzymanie dróg komunikacyjnych i oświetlenia ulicznego parkingi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa Drogowego Pokój nr 14, (budynek…

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – Wojciech Zalewski Pokój nr 26, tel. 25 7864241 e-mail: umg.tip@garwolin.pl Pokój nr 24, tel. 25 7864229 inwestycje zamówienia publiczne Pokój nr 26, tel. 25 7864241 inwestycje

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału – Urszula Przybysz Pokój nr 33, tel. 25 7864248 e-mail: umg.wf@garwolin.pl Pokój nr 35, tel. 25 7864223 gospodarka odpadami Pokój nr 38, tel. 25 7864236 sprawozdawczość finansowa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za: dzierżawę, najem, zajęcie pasa drogowego mandaty karne oraz kary porządkowe Pokój nr 2, tel. 25 7864219 wymiar i pobór podatków…

Załatwianie spraw

     Wydział Organizacji Urzędu Karta informacyjna Do pobrania Karta „3+ Liczna Rodzina” Regulamin 3+liczna rodzina, Partnerzy Programu, Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Karta Dużej Rodziny Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób…

Wydział Organizacji Urzędu

Kierownik Wydziału – Pokój nr …., tel. …………….. e-mail: umg.wo@garwolin.pl Pokój nr 20, tel. 25 7864242 Sekretariat, sprawy archiwum zakładowego Urzędu Miasta. Pokój nr 3, tel. 25 7864210 działalność gospodarcza (CEIDG), 3+Liczna Rodzina, Karta Dużej Rodziny, wydawanie karty weterana i karty seniora. Pokój nr 31, tel. 25 7864243 wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób TAXI, sprawy…