Budynek Urzędu Miasta

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją uroczystości Złotych Godów w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego w Garwolinie przyjmuje interesantów do godz. 10:30. Za utrudnienia przepraszamy. Burmistrz Miasta Garwolina /-/ dr Marzena Świeczak

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Samodzielne stanowisko do spraw kadr

Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr Dorota Opalińska-Mucha Pokój nr 28, tel. 25 786 42 45 e-mail: kadry@garwolin.pl Kadry pracowników Urzędu Kadry kierowników jednostek podległych Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego Oświadczenie: PDF, DOC Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Garwolina uzyska dane osobowe Klauzula informacyjna Kwestionariusz osobowy dla…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Agnieszka Kołodziej Z-ca Kierownika USC – Grzegorz Przybysz Pokój nr 17, tel. 25 786 42 26 Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Rejestracja zgonów poza kolejnością: poniedziałki w godz. 8.00-17.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. e-mail: usc@garwolin.pl Pokój nr 4 ewidencja ludności – tel. 25…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Oświatowo-Społeczny

Kierownik Wydziału – Jadwiga Mańkowska Pokój nr 6, tel. 25 786 42 12 e-mail: umg.so@garwolin.pl Pokój nr 5, tel. 25 786 42 13 oświata kultura, sport organizacje pozarządowe Procedury załatwiania spraw Karta informacyjna Do pobrania Przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Wniosek Przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wniosek Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wniosek, Formularz-pomoc-de-minimis (xls), Oświadczenie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch. Sławomir Jakubaszek Pokój nr 25, tel. 25 786-42-47 e-mail: umg.ppn@garwolin.pl Pokój nr 13, tel. 25 786-42-25 gospodarka mieszkaniowa, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze i opłaty eksploatacyjne, grobownictwo wojenne. Pokój nr 14, tel. 25 786-42-14 sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe. Pokój nr 16, tel. 25 786-42-16 gospodarka nieruchomościami, numeracja nieruchomości, użytkowanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Krzysztof Kędziorek Pokój nr 15, tel. 25 786 42 15 e-mail: umg.ks@garwolin.pl ​Pokój nr 18, tel. 25 786 42 18 utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego parkingi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Pokój nr 19, tel. 25 786 42 44 zieleń miejska wycinka drzew ochrona środowiska rolnictwo utrzymanie czystości i porządku Procedury załatwiania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – Wojciech Zalewski Pokój nr 26, tel. 25 786 42 41 e-mail: umg.tip@garwolin.pl Pokój nr 24, tel. 25 786 42 29 inwestycje zamówienia publiczne Pokój nr 26, tel. 25 786 42 41 inwestycje

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału – Agata Gajewska Pokój nr 33, tel. 25 786 42 48 e-mail: umg.wf@garwolin.pl Pokój nr 1, tel. 25 786-42-23 gospodarka odpadami Pokój nr 2, tel. 25 786-42-19 wymiar i pobór podatków lokalnych – od nieruchomości, rolnego, leśnego wymiar i pobór podatków – od środków transportowych, od posiadania psów wieczyste użytkowanie Pokój nr 12, tel….