Symboliczne czeki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach programu Miasto Garwolin otrzymało łącznie 1 650 000,00 zł dofinansowania na etap pierwszy rewitalizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta tj. wykonanie projektu budowlanego oraz prace przy rewitalizacji i zagospodarowaniu otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

W piątek 14 lipca br. na Skwerze Solidarności w Garwolinie, przekazano burmistrzom, wójtom oraz kapłanom z powiatu garwolińskiego, symboliczne czeki na rewitalizację, konserwację i remont zabytków. Kwota 15 137 164,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie przeznaczona na prace przy 26 obiektach w całym powiecie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

– Do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Garwolin przykłada dużą wagę. Ale to nie tylko mówienie o zabytkach czy możliwość obcowania z materialnymi wyrazami dawnych lat. To także równie istotna ich ochrona, jak również pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ten cel. Co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne z programów dedykowanych ochronie zabytków – informuje Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak.

Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Garwolina, 30 marca 2023 roku, złożył wnioski w I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie takich inwestycji jak:

  • „Rewitalizację i przebudowę zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Garwolinie – etap I – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej”,
  • „Rewitalizację budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ wraz z otoczeniem – etap I”,
  • „Rewitalizację i zagospodarowanie otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie”,
  •  „Rewitalizacja parku i otoczenia dworu w zespole dworsko-parkowym Zawady w Garwolinie”.

W wyniku rozstrzygnięcia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przychylność komisji zdobyły dwa wnioski dot. prac przy budynku Urzędu Miasta oraz przy otoczeniu kościoła parafialnego Przemienienia Pańskiego. Na wykonanie projektu budowlanego w ramach I etapu rewitalizacji i przebudowy zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Garwolinie otrzymaliśmy 670 000 zł (inwestycja własna). Przewidywany termin zakończenia inwestycji określony został na dzień 30 czerwca 2025. Natomiast na rewitalizację i zagospodarowanie otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Garwolinie – 980 000 zł (dotacja dla parafii). Przewidywany termin zakończenia inwestycji określony został na dzień 30 grudnia 2024.

Na szczególną uwagę zasługuje budynek przy ul. Staszica 15, w którym obecnie mieści się siedziba Urzędu Miasta. Obiekt jest zaliczany do jednego z najbardziej wartościowych zabytków w powiecie garwolińskim. Wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Warszawie. Oryginalnie był to budynek mieszkalny postawiony w 1910 r., o wysokim jak na owe czasy standardzie, zachowany bez większych zmian. Na przestrzeni lat mieścił różne instytucje państwowe i samorządowe. Niestety aktualny stan techniczny ponad stuletniego budynku wymaga podjęcia niezbędnych działań restauratorskich, gdyż postępująca degradacja zagraża w przyszłości funkcjonowaniu urzędu. Kolejnym obiektem wyróżniającym się w całym mieście jest kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego (Kolegiata) – murowany, neobarokowy, wybudowany w latach 1890-1894, staraniem księży Adama Sadowskiego i Józefa Oknińskiego, konsekrowany w 1900 roku przez biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Również wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Warszawie. Dbałość obydwu zabytków jest także istotna z punktu widzenia ich położenia – są to budynki reprezentatywne, odgrywające ważną rolę w przestrzeni publicznej i podkreślające ich indywidualny charakter.

Fot. Zdjęcie pochodzące z początku XX wieku ze zbiorów Łukasza Żaka, źródło Garwolin.org

Fot. Uczestnicy uroczystości przed kościołem Przemienienia Pańskiego w Garwolinie w latach 30. XX w., zdjęcie autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, źródło audiovis.nac.gov.pl

Do zabytków znajdujących się na terenie miasta i w naszej najbliższej okolicy wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Warszawie, zalicza się także park „Sulbiny”  znajdujący się na terenie Szpitala Powiatowego w Garwolinie. Na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie, Powiat Garwoliński otrzymał czek na 150 000 zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

W piątkowym wydarzeniu zorganizowanym przez Senator RP Marię Koc wzięli udział także m.in. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kacper Sakowicz, Posłowie Iwona Kurowska, Grzegorz Woźniak i Maciej Górski, a w imieniu Teresy Wargockiej Elżbieta Woźniak-Sionek, burmistrzowie, wójtowie i kapłani powiatu garwolińskiego, oraz gospodarze Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak i Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki.

– To właśnie pamięć i piękno jest tym co tworzy wspólnotę. Aby nasza wspólnota narodowa kwitła, abyśmy mogli dumnie podziwiać miasta i wsie w Polsce, musimy dokonać wielkiego dzieła odbudowy polskich zabytków. I ten program to kolejny krok w tym kierunku – podkreślił szef gabinetu politycznego ministra kultury Kacper Sakowicz. Jak zauważyła senator Maria Koc, jest to pierwszy etap programu. – Będziemy czekać na kolejne etapy, aby zostały zaspokojone wszystkie potrzeby. Państwo Polskie stać jest na to, żeby znaleźć pieniądze na ratowanie zabytków – podkreśliła.

Fot. Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta