Inwestujemy w bezpieczeństwo – rozbudowa systemu monitoringu miasta

Z końcem ubiegłego 2023 roku udało się zakończyć rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 59.997,57 zł. Dzięki otrzymanej dotacji wydatkowaliśmy z budżetu miasta na to zadanie jedynie 20% całkowitych kosztów.

System monitoringu to nie tylko narzędzie do reagowania na sytuacje awaryjne i naruszenia przepisów drogowych, ale także prewencja. Obecność kamer odstrasza potencjalnych przestępców, co przyczynia się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa publicznego. System monitoringu na terenie miasta jest transparentny, a nagrywane dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami z poszanowaniem prywatności każdego mieszkańca.

– Nowe kamery monitoringu na terenie miasta mają przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców Garwolina – mówi burmistrz miasta Marzena Świeczak. W ramach rozbudowy systemu monitoringu zainstalowanych zostało 12 inteligentnych kamer z systemem rejestracji tablic samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu miasta, które stanowią skuteczne narzędzie prewencyjne, zwiększające skuteczność właściwych służb w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępczości oraz zwiększające poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Kamery zostały rozmieszczone na głównych drogach wlotowych do miasta oraz dwóch newralgicznych skrzyżowaniach dróg miejskich z drogami powiatowymi.

Obecnie do systemu monitoringu miejskiego w mieście Garwolin podłączonych jest 81 kamer, w tym 12 kamer zainstalowanych w ramach realizacji zadania.

Zadanie pn. “Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Garwolina” współfinansowano ze środków budżetu państwa na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr WTRR-I.3141.2.74.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., zawartej w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Garwolin.

Całkowity koszt zadania: 74.996,97 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa: 59.997,57 zł

Wkład własny Miasta Garwolina: 14.999,40 zł

– Realizacja tego zadania to kolejny ważny krok w rozwoju naszego miasta. Te inwestycje są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz sprawnego zarządzania miastem. Dzięki otrzymanej dotacji wydatkowaliśmy z budżetu miasta na to zadanie jedynie 20% całkowitych kosztów. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego zadania. Rozbudowa systemu pomoże nam lepiej chronić przestrzeń w której żyjemy – podkreśla burmistrz.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta