Garwolińska Strefa Bezpieczeństwa

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na działania mające na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

To już kolejna edycja programu „Razem Bezpieczniej”. Tym razem samorządy otrzymają dofinansowanie na wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat społecznych zagrożeń oraz jak zapobiegać tym niebezpieczeństwom– mówił wojewoda Konstanty Radziwiłł.

W czwartek, 20 października br. zostało podpisane porozumienie w celu realizacji projektu zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, a Burmistrzem Garwolina Marzeną Świeczak, przy kontrasygnacie Kierownik Wydziału Finansowego Agaty Gajewskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 76 600 zł.

Projekt – „Garwolińska Strefa Bezpieczeństwa” zakłada trzy obszary działań profilaktycznych wybrane w wyniku przeprowadzonej przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta i Klubu Seniora oraz pedagogów szkolnych diagnozy realnych potrzeb społeczności.

Bezpieczna Kobieta

W ramach działania skierowanego do min. grupy 25 kobiet zaplanowano warsztaty z psychologiem dotyczące własnej wartości i pewności siebie oraz asertywności. Odbędzie się również spotkanie z policjantem dotyczące zagrożeń czyhających w sieci i oszustw, ze szczególnym uwzględnieniem  oszustw internetowych i matrymonialnych oraz warsztaty samoobrony prowadzone przez instruktorów technik i taktyk interwencji.
Innowacją są zaplanowane warsztaty wizażu oraz konkurs literacki – “Moja pozycja w rodzinie, pracy i społeczeństwie… Dlaczego warto zadbać o swoje dobro?”

Dziecko w sieci

Wśród dzieci i młodzieży gwałtownie narasta zjawisko agresji w przestrzeni wirtualnej, która jest dla młodych osób głównym miejscem funkcjonowania, rekreacji i tworzenia  społeczności. Naturalną konsekwencją jest alienacja, wykluczenia i czyny autoagresywne młodzieży wynikające z poczucia odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Dla uczniów klas 7 i 8 garwolińskich szkół podstawowych zaplanowane zostały warsztaty z policjantem i psychologiem dotyczące zagrożeń internetowych, negatywnych konsekwencji nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych i uzależnień behawioralnych oraz warsztaty dotyczące nauki animacji komputerowej zakończone konkursem z nagrodami. Zaplanowano także warsztaty z psychologiem adresowane do rodziców dzieci przedszkolnych dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania przez małe dzieci z Internetu.

Bezpieczny senior w Garwolinie

Osoby starsze, zwłaszcza po zakończeniu kariery zawodowej są szczególnie narażone na pozostawanie na marginesie społecznym. Stąd duża potrzeba przywrócenia seniorów do funkcjonowania społecznego, zadbania o ich bezpieczeństwo poprzez edukację. W projekcie założono przeprowadzenie spotkania z funkcjonariuszem policji poświęconego oszustwom dokonywanym na osobach starszych oraz warsztaty asertywności i samoobrony. Działanie skierowane będzie do min. 40 seniorów  z terenu miasta Garwolina, członków i sympatyków Klubu Seniora działającego przy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową. Jeśli społeczeństwo czuje się bezpiecznie możemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.  Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta możemy wspólnie reagować  na potrzeby lokalnej społeczności. Wierzę, że zaplanowane w projekcie warsztaty profilaktyczne, które przeprowadzą policjanci będą miały bezpośrednie przełożenie na umiejętność odpowiednich zachowań  i zmniejszenie ilości odnotowanych przestępstw – powiedział komendant KPP w Garwolinie nadkom. Janusz Mularski

Wartością dodaną będzie niewątpliwie współpraca różnych środowisk i instytucji.  Osiągnięte w czasie projektu rezultaty zwiększą zasoby społeczne i poznawcze. Zorganizowane działania profilaktyczne i szkoleniowe przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń z zakresu patologii społecznych, będą propagowały pozytywne wzorce zachowań. Spotkania i warsztaty z Policją pozwolą na edukację i podniesienie świadomości zarówno wśród młodych jak i bardziej dojrzałych uczestników projektu.

Miło mi poinformować mieszkańców, że Garwolin znalazł się wśród dwunastu gmin z naszego województwa które otrzymały dofinansowanie w kwocie 60 600 zł na działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa. Wspólne działania Samorządu, Policji, MOPS oraz miejskich placówek oświatowych i kulturalnych pozwolą na wypracowanie bazy dobrych praktyk i zwrócą uwagę na  bardzo ważną kwestię komunikacji w sytuacji potrzeby pomocy. Razem jest bezpieczniej i razem można więcej – podsumowuje burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta