Rozwój infrastruktury sportowej w Garwolinie w ramach II edycji Polskiego Ładu z promesą wstępną

Wniosek Miasta Garwolin na dofinansowanie rozwoju infrastruktury sportowej na terenie miasta w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład został oceniony pozytywnie. 14 czerwca  2022 roku Miasto otrzymało wstępną promesę na realizację zadania.

30 maja 2022 roku w wyniku rozstrzygniętej 2 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miastu Garwolin przyznano dofinansowanie w wysokości 2 880 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład został złożony przez Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 26 lutego 2022 roku. Inwestycja pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Garwolina”polegać będzie na modernizacji obiektów sportowych na terenie stadionu miejskiego w Garwolinie. Zadanie polegać będzie na remoncie bieżni lekkoatletycznej  z korektą geometrii i spadków bieżni wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: wykonanie bieżni – rozbiegu do skoku w dal wraz z zeskocznią, wykonanie bieżni – rozbiegu do skoku wzwyż wraz z zeskocznią, wykonania rzutni do pchnięcia kulą, zagospodarowanie terenów zielonych. Przewidywana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniesie: 3 200 000,00 zł, w tym kwota wnioskowanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 880 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego Miasta Garwolin wynosi 320 000,00 zł (procentowy udział własny wnioskodawcy – 10,00%).

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Kreowanie postaw zdrowego stylu życia towarzyszyć powinny działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnego oferty spędzania wolnego czasu. Wymaga to przede wszystkim poprawy standardu istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej, systemu promocji i rekreacji wewnątrz miasta oraz stworzenia zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego. Potrzeba modernizacji stadionu miejskiego w Garwolinie wynika również z konieczności podniesienia bezpieczeństwa turystycznego. Aktywnemu spędzaniu wolnego czasu służyć będzie także ciągłe rozwijanie i uatrakcyjnianie oferty mającej na celu m.in. organizację imprez sportowych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta