“Posiłek w szkole i w domu” w PSP nr 1

Z nowej i przytulnej stołówki cieszy się nie tylko dyrekcja szkoły i samorządowcy, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Remont jadalni oraz zakup wyposażenia do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej zostały zrealizowane dzięki dotacji w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość zadania wyniosła 100 000 zł.

Duży wpływ na komfort nauki oraz jej efektywność ma wygląd pomieszczeń szkolnych, szczególnie klas. Jednak oprócz nich jest jeszcze jedna sala, w której uczniowie spędzają dużo czasu – a mianowicie stołówka, która jest niezwykle ważnym pomieszczeniem w szkole.

Na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w 2019 roku otrzymaliśmy i zrealizowaliśmy dotacje w wysokości 80 000,00  zł w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka.  Więcej na ten temat pod linkiem: https://garwolin.pl/rewolucja-w-szkolnej-stolowce/.

Dwa lata później, w 2021 roku udało się pozyskać dotację w wysokości 80 000,00  zł i zrealizować remont i doposażenie stołówki i kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Więcej na ten temat pod linkiem: https://garwolin.pl/dostaniemy-wsparcie-na-remont-i-wyposazenie-szkolnej-stolowki/.

W minionym 2023 roku realizowaliśmy inwestycje w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 80 000,00  zł na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnych w tejże szkole przeszedł pozytywną weryfikacje i szkoła znalazła się w gronie placówek wybranych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dofinansowania. Więcej na ten temat pod linkiem: https://garwolin.pl/dotacja-na-remont-szkolnej-stolowki-i-doposazenie-kuchni-w-jedynce/.

Umowa na dotację została podpisana 26 czerwca 2023 z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W ramach umowy przeprowadzono remont stołówki szkolnej oraz zakupiono do kuchni sprzęt tj. szatkownicę do warzyw, maszynkę do mielenia mięsa, dwie szafy chłodnicze, bemar oraz komplet garnków ze stali. Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. W przypadku „Jedynki” zaplanowano wkład rzeczowy w wysokości 20.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania to 100 000 zł. Prace zostały zrealizowane w okresie wakacji, a od nowego roku szkolnego uczniowie i pracownicy szkoły cieszą się nową, przytulną stołówką.

– Podziękowania należą się pani dyrektor Beacie Liszko oraz pracownikom szkoły za świetne określenie potrzeb placówki i współpracę przy opracowaniu bardzo dobrego wniosku jak również za zaangażowanie na etapie realizacji zadania – informuje Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. – W następnych latach będziemy także aplikować o dotacje z niniejszego programu na inwestycje w naszych szkołach podstawowych. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. W związku z czym kolejny wniosek jeszcze w tym roku i mam nadzieję realizacja kolejnej inwestycji – dodaje.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta