Rewolucja w szkolnej stołówce

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe, na realizację zadania, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

  • Całkowita wartość projektu to 100 000 zł.
  • Przyznana kwota dotacji to 80 000,00 zł.
  • Wkład własny z budżetu miasta wynosi 20 000.00 zł.

Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na unowocześnienie i doposażenie w niezbędny sprzęt stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie. W celu poprawy standardu funkcjonowania stołówki, w jadalni szkolnej przeprowadzony zostanie generalny remont. Jadalnia zostanie wyposażona w nowe stoliki i krzesła. Udzielone wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na doposażenie poszczególnych stanowisk roboczych w kuchni.

Zobacz również

Uwaga zmiana przepisów

Udostępnij UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW Dnia 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454...

Czytaj więcej

1 Festiwal Saturator Teatralny za nami.

Udostępnij 15 spektakli, 200 artystów, wydarzenia towarzyszące: za nami 3 dni wypełnione teatrem, tańcem i pantominą. 1 Festiwal Teatralny Saturator organizowany we współpracy z Mazowieckim...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta