Tadeusz Mikulski uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Garwolina”

W dniu 20 lipca 2023 r odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Garwolina, zwołana w rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich Garwolinowi. Podczas sesji uroczyście wręczono Tadeuszowi Mikulskiemu tytuł “Zasłużony dla Miasta Garwolina” przyznany uchwałą Rady Miasta nr LXXII/399/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Pamiątkową statuetkę oraz uchwałę podczas sesji z rąk Burmistrza Miasta Marzeny Świeczak odebrał uhonorowany wieloletni Burmistrz.

Czuję się wyróżniony i wzruszony. Jestem bardzo szczęśliwy, że Rada Miasta przyznała mi to wyróżnienie. Dziękuje bardzo wszystkim, z którymi współpracowałem przez lata pełniąc obowiązki Burmistrza Miasta. Dziękuję żonie i całej rodzinie za cierpliwość i wsparcie, wszystkim mieszkańcom za poparcie udzielane w wyborach, inwestorom, przedsiębiorcom, władzom szczebla wyższego, posłom, senatorom i pracownikom Urzędu Miasta. 

W uzasadnieniu wniosku czytamy:

Pan Tadeusz Mikulski jest niewątpliwie wybitną postacią naszego miasta. Dowodem na to jest fakt, że lokalna społeczność obdarzyła go szerokim zaufaniem, powierzając czterokrotnie stanowisko burmistrza  miasta. W latach 1994-1998 i 2000-2018 pełnił funkcje Burmistrza Miasta Garwolina. W tych latach Garwolin zanotował wzrost i rozwój co niewątpliwie jest zasługą Tadeusza Mikulskiego. Pomimo natłoku zajęć i wielu stresujących sytuacji Pan Tadeusz nigdy nie jest obojętny na potrzeby innych. Zawsze gotowy do poświęcenia uwagi  potrzebującym i udzielenia niezbędnej pomocy jest dla nas wzorem do naśladowania. Swoją ogromną życiową mądrością, wysokim stopniem osobistej motywacji oraz nieprzeciętnym zaangażowaniem w każdą sprawę potrafił zachęcić innych do działania.  Przykładem niech będzie powstanie jednego z piękniejszych miejsc w Garwolinie: terenu rekreacyjno-sportowo-parkowego nad rzeką Wilgą, obejmującego zbiornik wodny, wzgórze widokowo-saneczkowe, ścieżki rowerowej, plac zabaw. Miejsce to, godne pozazdroszczenia przez inne miasta, powstało przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych samej gminy miejskiej. Dzięki zaangażowaniu Tadeusza Mikulskiego pojawiło się wielu sponsorów gotowych współfinansować to i inne przedsięwzięcia.

Dążył do utrzymania wysokiego poziomu nauczania w naszym mieście poprzez czuwanie nad właściwym doborem wykwalifikowanej kadry. Jednakże szkoła to nie tylko atmosfera pracy, to także miejsce miłe, estetyczne i bezpieczne. Stąd Pan Tadeusz inicjował przedsięwzięcie mające na celu poprawę bazy lokalowej naszej miejskiej oświaty. Oprócz zlecania bieżących remontów sal lekcyjnych, bibliotek szkolnych czy stołówek, podejmował decyzje o dokonaniu znacznie poważniejszych inwestycji. Przykładem takich przedsięwzięć mogą być: wybudowanie nowej Sali gimnastycznej przy Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 5 w Garwolinie, budowa przyszkolnych placów zabaw, boiska „ Orlik” przy Zespole Szkół nr 2, modernizacja placówek przedszkolnych, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa budynku internatu na lokale socjalne, budowa przedszkola, budowa budynku sanitarno-szatniowego na terenie CSiK, modernizacja Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i wiele wiele innych.

Nie mamy wątpliwości,  – możemy przeczytać w uzasadnieniu wniosku – że Pan Tadeusz Mikulski zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Mottem życiowym naszego kandydata, godnym naśladownictwa jest stwierdzenie Winstona Churchil’a: „Co jest prawdziwym celem życia, jeśli nie dążenie ze szlachetnych pobudek do tego, by ten zagmatwany świat uczynić lepszym miejscem dla tych, którzy będą żyli na nim po nas”. Dzięki osobie i efektom jego pracy jesteśmy dumni, że mieszkamy w Garwolinie. Dobrze czujemy się w naszym mieście i z pełną świadomością możemy powtórzyć za Mironem Białoszewskim: „ Całe życie w Garwolinie? Dlaczego nie”.

Nota biograficzna:

Tadeusz Mikulski, syn Zygmunta i Janiny, urodził się 8 lipca 1949 r. w Garwolinie. W 1971 r. ukończył Wyższą Szkoła Oficerską Wojsk  Łączności z tytułem inżyniera teletransmisji /łączności/ i otrzymał nominację na I stopień oficerski – podporucznika. Od 18 września 1967 r. do 17 października 1994 r. pełnił służbę w Wojsku Polskim. W okresie od 5 lipca 1994 r. do 9 listopada 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta Garwolina. Po upływie kadencji, od 11 stycznia 1999r. do 11 czerwca 2000r. pracował w Starostwie Powiatowym w Garwolinie na stanowisku inspektora, a następnie pełnił obowiązki Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. W między czasie Tadeusz Mikulski podnosił swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą oraz nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych. Z dniem 12 czerwca 2000 r. został wybrany ponownie na stanowisko Burmistrza Miasta Garwolina i pełnił tę funkcję do 2018 roku.

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta