Zmiany w programie „3+Liczna Rodzina”

Na ostatniej sesji Rady Miasta Garwolina w dniu 26 marca 2019 roku radni uchwalili zmiany w zakresie funkcjonowania miejskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne „3+Liczna Rodzina”.

Program ten powstał z inicjatywy Rady Miasta w 2010 roku, jako jeden z pierwszych tego typu programów w Polsce, uprzedzając program ogólnopolski Karta Dużej Rodziny, który zaczął obowiązywać w 2014 roku.

W 2015 roku Rada zdecydowała o połączeniu programu lokalnego z programem krajowym w taki sposób, aby osoby zainteresowane składały jeden wniosek według tych samych zasad w obydwu programach oraz korzystały z jednej karty w celu realizacji zniżek.

Od 1 stycznia 2019 roku w programie ogólnopolskim poszerzono krąg uprawnionych o rodziców, którzy w przeszłości posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Zaszła więc potrzeba dostosowania naszych miejskich przepisów do powszechnie obowiązującego prawa i umożliwienia,  tym rodzicom korzystania także z programu „3+Liczna Rodzina”.

Oprócz ustawowych zniżek, Miasto wprowadziło i stosuje w ramach programu „3+Liczna Rodzina” rabaty na bilety do kina, na płatne zajęcia i imprezy kulturalne oraz na wstęp na miejskie obiekty sportowe, w tym na basen. Duże zainteresowanie programem cieszy, ale też pociąga konsekwencje finansowe. Koszty zniżek na bilety do kina oraz odpłatne imprezy kulturalne dla mieszkańców naszego miasta refunduje Urząd Miasta Garwolina. W ubiegłym roku łączna kwota na ten cel (na wszystkie zniżki stosowane przez Miasto) wyniosła ponad 120 tysięcy złotych.

W czasie omawiania projektu uchwały Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina zawnioskowała o uzupełnienie treści uchwały o drugą zmianę – zmniejszenie zniżek na bilety do kina, na miejskie obiekty sportowe, w tym na basen oraz na odpłatne imprezy i zajęcia organizowane przez Centrum Sportu i Kultury z dotychczasowych 60% na 30%. W dalszym ciągu pozostały one na poziomie porównywalnym ze zniżkami, które są stosowane w innych tego typu obiektach w Polsce. Jednocześnie będzie mógł skorzystać z nich szerszy krąg osób. Program „3+Liczna Rodzina” będzie nadal wspierał rodziny wielodzietne z terenu miasta, obok innych programów pomocowych skierowanych dla „dużych” rodzin.

Uchwała podjęta na sesji w dniu 26 marca 2019 r. wejdzie w życie po upływie czternastu dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli najwcześniej w połowie kwietnia bieżącego roku.

Zobacz również

GKS Wilga Garwolin poszukuje trenera

Udostępnij Garwoliński Klub Sportowy Wilga Garwolin poszukuje trenera sekcji lekkiej atletyki. Zarząd klubu ze Sportowej nowego szkoleniowca chce zatrudnić z dniem 1 stycznia 2024 roku....

Czytaj więcej

Bieg mikołajkowy w uroczej aurze

Udostępnij Czapy śniegu, biel, gdzie okiem sięgnąć, spokój i… entuzjaści biegów. Tak było w niedzielę podczas Biegu Mikołajkowego przy zbiorniku retencyjnym. A oprócz tego dużo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta