Ankieta dotycząca diagnozy problemu ubóstwa energetycznego Miasta Garwolina

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku. Osoby dotknięte ubóstwem energetycznym to nie tylko zatem te, które pobierają zasiłki celowe, dodatki energetyczne i mieszkaniowe, ale…

Kolejny etap usuwania azbestu za nami

Miasto Garwolin otrzymało w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie w kwocie 2 582,72 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”. Od 2011 roku zutylizowaliśmy już blisko 720 ton wyrobów zawierających azbest. Na podstawie Umowy dotacji zawartej w dniu 29.05.2023 r. Miasto Garwolin otrzymało dotację…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 września 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/365/2022…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r. Sprawy różne.  

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27 grudnia 2022 r. Zapoznanie z petycją w sprawie utwardzenia kostką ul. Kolonia Henryków. Sprawy różne.  

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 16 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 25.09.2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Garwolina do Związku Międzygminnego…

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r. Gdzie można zapoznać się…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 9 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KSKiPP  z dnia 18.09.2023r. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta. Informacja prezesów:…

Chcesz zmienić coś w Garwolinie? Wypełnij anonimową ankietę!

My już wypełniłyśmy. A Ty? Jeszcze do 8 października br. zbieramy Państwa opinie w anonimowych ankietach. Weź sprawy w swoje ręce i miej wpływ m.in. na realizację najbardziej oczekiwanych inwestycji w Garwolinie. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej oraz papierowej. Urząd Miasta w Garwolinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030, w…

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

POSTANOWIENIE NR 152/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.