Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 15 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza sprawozdań finansowych*. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/193/2020 z dnia 22 grudnia…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 1 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewodniczący Rady Miasta Garwolina Jarosław Jaskuła…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 21 maja 2021 roku (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 18 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 20.04.2021 r. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części działki leżącej przy Al. Legionów, zgodnie z wnioskiem…

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 11 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz…