Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2024 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie na kadencję w latach 2024-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Garwolina w 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2024-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolina.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Garwolina.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Osiedla przy Cmentarzu Wojennym  w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXXIV/460/2024 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 13. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta