Opaski bezpieczeństwa dla seniorów – edycja 2023

W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom. Program zakładał udostępnienie 20 urządzeń tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki dla seniorów zamieszkujących Garwolin.

Podstawą realizacji programu w minionym roku w naszym samorządzie jest Uchwała Nr LXVIII/378/2023 Rady Miasta Garwolina. Program realizowany był w module II, który zakłada zapewnienie wsparcia, jakim jest usługa teleopieki wraz z udostępnieniem tzw. „opaski bezpieczeństwa. Opaska to urządzenie elektroniczne do teleopieki zakładane na nadgarstek wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, połączone z Centrum Teleopieki, pozwalające na monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (m.in. puls i saturacja), wyposażone m.in. w przycisk SOS (alarmowy) oraz lokalizacji jej użytkownika. Urządzenie umożliwia kontakt z ratownictwem medycznym w przypadku potrzebnej pomocy 24 godziny/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Po naciśnięciu przycisku SOS Teleopaska łączy się z pracownikiem Centrum Teleopieki, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy w tym m.in. informuje osoby wskazane przez seniora  do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy lub/ i wzywa służby ratunkowe.

W 2023 roku Miasto Garwolin zdecydowało o kontynuacji programu wdrożonego w roku 2022 tzw. „Korpusu Wsparcia Seniorów” – Moduł II. Udział w nim wzięli nowi seniorzy oraz seniorzy objęci teleopieką w 2022 rok, którzy zdecydowali się na jej kontynuacje. Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak zaprosiła do udziału w programie (zgodnie z regulaminem) seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem np. ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, do skorzystania z usług opieki na odległość.

Koszt całkowity zadania w 2023 roku wyniósł 15 494,42 zł. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu stanowiła ok 80% całkowitych kosztów i wyniosła 12 394,54 zł. Udział seniorów w programie jest bezpłatny, co oznacza, że od seniorów nie pobiera się żadnych opłat z tytułu ich udziału w programie ani z tytułu korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach programu.

Miasto Garwolin posiada doświadczenie w realizacji programów w zakresie udzielania wsparcia seniorom. Już w 2020 roku wdrożyliśmy po raz pierwszy powszechną usługę teleopieki w ramach programu pn. „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego realizacja zakończyła się z końcem 2021 roku. Z kolei w 2022 r. Miasto Garwolin przystąpiło po raz pierwszy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, zapewniając wsparcie 20 seniorom z Garwolina. Koszt całkowity zadania w 2022 roku wyniósł 22 996,08 zł. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu stanowiła 100% całkowitych kosztów.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta