Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński

Pokój nr 30, tel. 25 7864228
e-mail: wzk@garwolin.pl

Inspektor – Dariusz Zając

Pokój nr 30, tel. 25 7864211
e-mail: umg.mcr@garwolin.pl


Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Garwolinie przy ul. Staszica 15, pokój nr 30.

Na potrzeby całodobowego przepływu informacji w sprawach zarządzania kryzysowego wydzielony został telefon o numerze 505 297 182 czynny całą dobę. Na podany wyżej numer telefonu należy zgłaszać informacje o sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej reakcji władz miasta.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego w Garwolinie oraz na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856) funkcjonuje w Garwolinie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zespół w pełnym składzie jest organem funkcjonalnym zwoływanym przez Burmistrza w sytuacjach realnego zagrożenia kryzysem, ewentualnie tuż po wystąpieniu nagłej sytuacji kryzysowej lub w celach szkoleniowych, instruktażowych, sprawdzających itp.

Zagrożenie kryzysowe na terenie Garwolina

Na terenie miasta Garwolin wyodrębniono 16 rodzajów zagrożeń kryzysowych, zwalczanie których koordynować będzie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie planów i procedur opracowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 1. Skażenie chemiczne,
 2. Zagrożenia radiologiczne,
 3. Epidemie i inne masowe zachorowania groźne dla życia i zdrowia ludzi w tym bioterroryzm,
 4. Epizootie,
 5. Epifitozy i inwazje szkodników,
 6. Przerwy w dostawach energii elektrycznej,
 7. Przerwy w dostawach wody pitnej,
 8. Przerwy w dostawach gazu,
 9. Zakłócenia komunikacji (drogowe),
 10. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne,
 11. Powodzie,
 12. Długotrwałe susze (pożary),
 13. Katastrofalne pożary zabudowań i obiektów,
 14. Katastrofy budowlane obiektów budownictwa powszechnego,
 15. Pokojowe zgromadzenia ludności, demonstracje, zamieszki,
 16. Terroryzm.

 

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta