Ostatnia sesja Rady Miasta Garwolina VIII kadencji

26 marca 2024 r. odbyła się sesja Rady Miasta Garwolina. To ostatnie obrady w tej – rekordowo długiej, bo trwającej pięć i pół roku – kadencji. Wybory samorządowe odbędą się już za tydzień – w niedzielę, 7 kwietnia.

Burmistrz Miasta Marzena Świeczak podziękowała radnym za wspólną pracę. – Panowie Radni! Kończy się nasza wspólna podróż jako zespołu zarządzającego naszym miastem. Serdecznie dziękuje! Nie zawsze było łatwo. Zmiany, wyzwania, decyzje – to wszystko wymagało czasem trudnych dyskusji, ale zawsze podejmowaliśmy je z myślą o dobru naszej społeczności. Wiem, że były chwile, kiedy droga wydawała się stroma, kiedy dyskusje były gorące, a decyzje trudne. Ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i determinacji, przekraczaliśmy te trudności i dążyliśmy do wspólnego dobra. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, poprawiliśmy infrastrukturę, wspieraliśmy edukację, kulturę i sport, dbaliśmy o środowisko naturalne. Spotykaliśmy się z różnymi wyzwaniami, czasem musieliśmy podejmować trudne decyzje, a niekiedy musieliśmy stawić czoła nieprzewidzianym problemom. Ale właśnie w tych momentach pokazaliśmy, jaką moc ma zgoda, przedkładanie spraw miasta ponad własne i jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, działając razem. To wszystko, co osiągnęliśmy jako społeczność nie byłoby możliwe bez Waszego wkładu i zaangażowania. Dziękuję za mądre decyzje, które miały pozytywny wpływ na nasze miasto i jego mieszkańców – podkreśliła.

– Drodzy mieszkańcy Wam również dziękuję! To Wy wspieraliście nas swoją obecnością, zaufaniem i zaangażowaniem. To Wasze głosy, opinie i sugestie naprowadzały nas na właściwe ścieżki działania. Wasza aktywność i zaangażowanie są fundamentem naszego miasta, który budujemy wspólnie każdego dnia. I za to gorąco dziękuję!

Ostatnie lata były czasem wielkich zmian i wyzwań, ale także czasem wielkich osiągnięć. W tym miejscu chciałabym podziękować całemu zespołowi pracowników urzędu, który przez te lata nieustannie wspierał mnie w działaniach na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian. Dziękuję za waszą ciężką pracę, zaangażowanie i profesjonalizm.

Kończy się nasza kadencja, ale nasza praca dla Garwolina się nie kończy. Mamy przed sobą wiele wyzwań do pokonania, wiele celów do osiągnięcia i wiele marzeń do spełnienia. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie w ciągu tych lat. To był zaszczyt i przywilej służyć Wam jako burmistrz. Życzę nam wszystkim powodzenia w kolejnych wyzwaniach, które przed nami stoją – podsumowała.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Ostolski podsumował VIII kadencję Rady Miasta i dziękował wszystkim za wspólną pracę wręczając pamiątkowe podziękowania. Podziękowania i kwiaty otrzymali również: Burmistrz Marzena Świeczak, Skarbnik Katarzyna Nozdryn Płotnicka, Zastępca Burmistrza Albert Baran, Sekretarz Cezary Tudek i inspektor Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Kobzińska, która zajmuje się obsługą rady.

Rada Miasta w latach 2018-2024

Po wyborach w październiku 2018 r. Rada Miasta Garwolina rozpoczęła swoją VIII kadencję 22 listopada 2018 r. W latach 2018-2022 Przewodniczącym Rady Miasta był Jarosław Jaskuła, wiceprzewodniczącym – Andrzej Ostolski. Od 27 października 2022 do chwili obecnej Przewodniczącym Rady Miasta jest Andrzej Ostolski, wiceprzewodniczącym – Marek Mikulski.

Rady Miasta Garwolina obradowała na 85 sesjach, podjęła 470 uchwał.

Komisje stałe:

  1. Komisja Rewizyjna – obradowała na 15 posiedzeniach,
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – obradowała na 31 posiedzeniach,
  3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – obradowała na 86 posiedzeniach,
  4. Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego – obradowała na 58 posiedzeniach,
  5. Komisja Spraw Społecznych- obradowała na  65 posiedzeniach.

Komisje doraźne:

  1. Uchwałą Nr II/6/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. została powołana Komisja Statutowa Rady Miasta Garwolina. Odbyło się 7 posiedzeń tej komisji.
  2. Uchwałą Nr VI/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r. została powołana Komisja doraźna do spraw opracowania projektu planu miejskich inwestycji drogowych na lata 2020 – 2023 . Odbyły się 4  posiedzenia tej komisji.
  3. Uchwałą Nr XXVI/147/2020 z dnia 26 maja 2020 roku została powołana  Komisja doraźna do spraw przeprowadzenia analizy możliwych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutków zastosowania tych metod dla organizacji całokształtu systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Garwolina. Odbyły się 4 posiedzenia tej komisji.
  4. Uchwałą Nr XL/230/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. została powołana Komisja do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum. Odbyło się 5 posiedzeń tej komisji.

W kadencji 2018-2023 Rada Miasta przyznała 5 tytułów “Zasłużonego dla Miasta Garwolina”. Tym zaszczytnym tytułem zostali uhonorowani: ks. prałat Ryszard Andruszczak (2019 r), Marek Szamryk (2021 r), Marek Janiec (2021 r.), Tadeusz Mikulski (2023 r.) i Jarosław Maczkowski (2024 r.).

Radę Miasta Garwolina VIII kadencji tworzą: Andrzej Ostolski, Marek Mikulski, Robert Bielecki, Grzegorz Gawryś, Jarosław Jaskuła, Marek Jonczak, Robert Kuźbida, Marek Łagowski, Krzysztof Ostrowski, Jan Paziewski, Piotr Piesiewicz, Stanisław Piesiewicz, Jakub Starzyński, Tomasz Wesołowski, Tomasz Wielgosz.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta