Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 11 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 4 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Garwolina: Fundacja AUTYZMOWCY, Polski Czerwony Krzyż Zarząd…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Podjęcie…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 20 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 23.03.2021 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 6 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w budynku dawnej pralni w Garwolinie Osiedle Koszary odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Spotkanie ze przedstawicielami środowisk historycznych Miasta Garwolina na Osiedlu Koszary w celu omówienia dalszego postępowania dotyczącego utworzenia Izby Pamięci….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 lutego 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej Rady…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 16 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście – informacja. Informacja na temat realizacji zimowego utrzymania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 9 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz 29 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwały w…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 16 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 26.01.2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (dz. nr 6538/4, 6538/17 i 6538/18)….