Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 12 lutego 2024 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXXIII/452/2024 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
  5. Zajęcie stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2024 r.
  7. Sprawy różne.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta