Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2024 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2024 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Garwolina.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Garwolina.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXXIII/452/2024 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  10. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta