Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 20 lipca 2023 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina zwołana z okazji obchodów jubileuszu 600. rocznicy nadania praw miejskich Miastu Garwolin z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i powitanie gości. Wręczenie aktu nadania tytułu…

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2022 rok

Podczas wczorajszej sesji, Rada Miasta Garwolina na czele z Przewodniczącym Rady Andrzejem Ostolskim zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzieliła wotum zaufania i absolutorium (jednogłośnie) Burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak. Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2022”, który zgodnie z ustawą…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 maja 2023 r. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie miasta…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22 maja 2023 r. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany granic miasta i gminy…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 8 i 29 maja 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

W dniu 5 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza sprawozdań finansowych*. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2022 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 kwietnia 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/192/2020…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 22 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń: KSKiPP z dnia 17.04.2023 r. i KBiRG z dnia 24.04.2023 r….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 8 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2023 r. Analiza wniosków w sprawie zwiększenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na…