Organizacje współpracujące z miastem Garwolin

Organizacje działające w zakresie sportu Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin 08-400 Garwolin, ul. Sportowa 34 Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont” 08-400 Garwolin, Al. Żwirki i Wigury 16 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „NO NAME” 08-400 Garwolin, ul. Janusza Korczaka 10 Międzyszkolny Klub Sportowy 08-400 Garwolin, ul. Długa 35 Stowarzyszenie Truchtacz.pl 08-400 Garwolin, ul. Nadwodna 1 Stowarzyszenie…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”. Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 bądź za pośrednictwem poczty…

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2019 roku. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 czerwca 2019…

Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca 2019 roku Dotyczy: naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku…

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 688) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Oferta złożona przez Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin na zadanie…

Konkursy, Konsultacje, Programy, Druki

Materiały zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Garwolin. Akty prawne Konsultacje Programy współpracy Konkurs ofert Druki i wzory formularzy Ogłoszenia Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego